W ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę w Powiecie Białostockim Starostwo Powiatowe w Białymstoku wspólnie z Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego (Biblioteką Publiczną Powiatu Białostockiego) w Białymstoku oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Wasilkowie, a także przy wsparciu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddziału Białostockiego zorganizowało powiatowy konkurs fotograficzno - historyczny pt. „Niepodległa nasza Mała Ojczyzna – puzzle patriotyczne”. Podsumowanie przedsięwzięcia miało miejsce w Bibliotece Miejskiej w Wasilkowie 9 listopada 2018 r.

 

 W konkursie wzięło udział 36 uczestników, od których wpłynęło 38  fotografii (z 13 na 15 gmin funkcjonujących na terenie powiatu) z klas V-VIII szkoły podstawowej. Nadesłane zdjęcia prezentowały  miejsca pamięci niepodległości naszej Małej Ojczyzny, dodatkowo wzbogacone o krótki opis co przedstawiają.

 

Sześcioosobowa  Komisja oceniając zdjęcia wzięła pod uwagę oryginalność prac, walory artystyczne i estetyczne, a także zgodność z tematem konkursu. Dodatkowym elementem oceny były dołączone informacje nt. przedstawionego obiektu. W fotografiach przeważały proste, oszczędne kompozycje, zdjęcia były poprawne techniczne, miały dobrą kompozycję, stonowaną kolorystykę, oddającą powagę tematu.  

 

Dwóm reprezentantkom Gminnej Biblioteki Publicznej w Turośni Kościelnej Komisja przyznała:

 I  miejsce - Julia Świstun;

 III  miejsce:  Natalia Bieryło.

 

W ramach nagród laureaci konkursu otrzymali m.in. książki, gry, a także karty podarunkowe do sklepu Decathlon zakupione przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku.

Ponadto wszyscy  uczestnicy oraz  Biblioteki biorące udział w konkursie otrzymały suweniry. Materiał fotograficzno-historyczny, który wpłynął na konkurs, został wykorzystywany  na  wystawę, którą można obejrzeć do końca 2018 roku  w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie.

Podczas uroczystości Pani Julicie Skiepko – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji przekazano kapsułę czasu, celem umieszczenia przyszłym pokoleniom na terenie siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

IMG 5456

                                        IMG 5459

IMG 5465

IMG 5467

IMG 5469

IMG 5471

IMG 5481

11 listopada 2018 r.  to szczególny dzień dla naszej państwowości. W całym kraju odbywały się  uroczystości związane z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Biało-czerwone flagi powiewające na domach i urzędach, msze za Ojczyznę, przemarsze, apele pod pomnikami, składanie kwiatów i przypomnienie wydarzeń sprzed 100 lat, tak głównie obchodziliśmy Święto Niepodległości.

 

W tą w jakże ważną datę, wpisała się także Gmina Turośń Kościelna. Najpierw tradycyjnie, delegacje i poczty sztandarowe, msza święta, uroczyste odśpiewanie Hymnu Państwowego, złożenie kwiatów pod niewodnickim pomnikiem „Ku czci poległych w obronie Ojczyzny 1918-1920” oraz żołnierska grochówka. Wieczorem mieszkańcy gminy spotkali się w Domu Ludowym w Zalesianach do wspólnego śpiewania piosenek patriotycznych przy akordeonowym akompaniamencie.

 

- Dziękujemy za niepodległość -  mówił w swoim wystąpieniu wójt Grzegorz Jakuć. Za niepodległość, która nie jest nam dana, jest nam zadana. Dbajmy o nią i starajmy się robić wszystko by już nigdy jej nie utracić. Uczestniczmy aktywnie w życiu publicznym,  interesujmy się tym, co dzieje się w naszej Ojczyźnie – Polsce, a także w naszych małych, regionalnych Ojczyznach.

 

12 listopada też należał do Niepodległej. Tym razem delegacja mieszkańców w drodze do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl „Słomkowy kapelusz” oddała hołd poległym i pomordowanym w walce o niepodległość Polski pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego  oraz ks. Jerzego Popiełuszki.

 

Ze względu na tak doniosłą rocznicę, świętowanie niepodległości rozpoczęliśmy 23 września. To właśnie tego dnia w Turośni Kościelnej miał miejsce koncert patriotyczny z udziałem Lecha Makowieckiego i zespołu ZAYAZD.  Wspólne, tak jak 11 i 12 listopada  przeżywaliśmy miłości i szacunek do Ojczyzny, jej dziejów, przodków, przyrody, kultury i tradycji.

 

Do akcentów w barwach biało-czerwonych wkrótce dołączy Ławka Niepodległości związana  z orężem polski i upamiętniająca wydarzenia związane z odzyskaniem Niepodległości. Ławka zostanie umiejscowiona w pobliżu  pomnika „Ku czci poległych w obronie Ojczyzny 1918-1920” w Niewodnicy Kościelnej.

Zwieńczeniem  „Niepodległej” będzie wydanie historycznej monografii Gminy Turośń Kościelna.

IMG 5486 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5487 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5489 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5491 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5493 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5495 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5499 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5508 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5517 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5519 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5523 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5525 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5530 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5531 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5535 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5537 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5539 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5544 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5547 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5579 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5580 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5581 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5582 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5584 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5586 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5589 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5593 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5552 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5554 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5556 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5557 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5561 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5566 Rozdzielczosc PulpituIMG 5565 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5575 Rozdzielczosc Pulpitu

 

Informujemy, że od dnia 2 listopada br. Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej ma nową siedzibę w Turośni Kościelnej przy ul. Lipowej 109 w nowo zmodernizowanej świetlicy. Wejście z tyłu budynku.

W związku z powyższym zmienił się numer telefonu kontaktowego - 515 950 103

Od 3 grudnia br. w budynku będzie się również mieściła Gminna Biblioteka Publiczna.

 IMG 4349

 

 

13 października br. po raz kolejny uroczystość organizował Gminny Ośrodek Kultury, a nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji fundował wójt gminy Grzegorz Jakuć oraz dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy: Ewa Chrabołowska - dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej, Anna Łupińska - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leonarda Prystroma w Tołczach, Barbara Oniśko - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej, Marek Danilewicz - dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej oraz Tomasz Muszyński - dyrektor Niepublicznego Przedszkola Puchatek w Niewodnicy Kościelnej. Podziękowania i nagrody dostali nie tylko nauczyciele, ale także kadra obsługi szkół i przedszkoli.

 

Były słowa wdzięczności oraz życzenia za trud i poświęcenie włożone w edukację i wychowywanie młodzieży. Uroczystość miała miejsce w nowo wyremontowanej sali w Turośni Kościelnej.

IMG 5185

IMG 5229

IMG 5239

IMG 5253

IMG 5268

IMG 5278

IMG 5289

                              skrzypaczka

 

Wolność to odpowiedzialność. Odpowiedzialność za kraj, za „Małą Ojczyznę” i za jej mieszkańców.  W tym roku mija 100 lat od odzyskania niepodległości przez Polskę. Jubileusz przypada 11 listopada, ale krajowe uroczystości trwają przez cały rok. W tą wyjątkową rocznicę wpisała się również gmina Turośń Kościelna organizując w dniu 23 września  koncert pn.  „W Barwach Niepodległej”. Z zaproszenia skorzystali liczni goście m.in. Pan Krzysztof Jurgiel Poseł na Sejm RP, Jerzy Leszczyński Marszałek Województwa Podlaskiego, Witold Karczewski prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Sebastian Łukaszewicz  asystent w gabinecie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wójtowie i burmistrzowie sąsiadujących gmin, przedstawiciele służb mundurowych, gminni radni oraz licznie przybyli mieszkańcy.
IMG 4676
 
IMG 4689
 
Uroczystość miała charakter szczególny, raz z uwagi na nadchodzący jubileusz, dwa, iż tego dnia   oficjalnie przekazano mieszkańcom zmodernizowany budynek świetlicy (remizy OSP) w Turośni Kościelnej. Były przemówienia, historia budowy remizy i jej modernizacji, podsumowania, podziękowania, a na koniec występy artystyczne.
 
Wójt Grzegorz Jakuć podkreślał, że  jubileusz 100 - lecia niepodległości, to nie tylko czas radosnego świętowania wydarzeń z przeszłości i przypominanie realiów Polski współczesnej pokoleniom naszych ojców, ale również zachęta do budowania wspólnej przyszłości. Przyszłości opartej na zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym. Nawiązując w swoim wystąpieniu do słów marszałka Józefa Piłsudskiego powiedział między innymi:

- „Niepodległość nie jest nam dana, jest nam zadana. Dbajmy o nią i starajmy się robić wszystko na poziomie tym najniższym by już nigdy jej nie utracić”.
Wspomniał również i o tym, iż w niedługim czasie ukaże się monografia historyczna gminy Turośń Kościelna (obecnie w przygotowaniu), będąca dopełnieniem obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

Kończąc swoje wystąpienie wójt podziękował  Panu Krzysztofowi Jurgielowi Posłowi na Sejm RP oraz Panu Jerzemu Leszczyńskiemu Marszałkowi Województwa Podlaskiego za dotychczasowe zaangażowanie w umacnianie współpracy jednostek samorządu terytorialnego oraz za  życzliwość i zainteresowanie problemami  mieszkańców Województwa Podlaskiego. Słowa podziekowania zostały skierowane również do Bohdana Paszkowskiego Wojewody Podlaskiego.

IMG 4696
Poseł Krzysztof Jurgiel, zabierając głos, podkreślił istotę zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich jako strategicznych zadań państwa.
 
IMG 4703

Marszałek Jerzy Leszczyński wręczył wójtowi Turośni Kościelnej Grzegorzowi Jakuciowi - okolicznościową plakietkę – replikę kafla z 1928 roku, przedstawiającą Orła Piastowskiego, którego oryginał z 1928 roku znajduje się w zbiorach Muzeum Podlaskiego. Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości i 20-lecia istnienia samorządu wójt otrzymał też od marszałka plakat wydany przez samorząd województwa, przedstawiający Marszałka Józefa Piłsudskiego z jednym z jego przemówień.
 
IMG 4712
 
IMG 4719
 
IMG 4730
 
IMG 4731

Za trud związany z realizacją inwestycji podziękowania otrzymali również wójt Grzegorz Jakuć oraz przewodniczący Rady Gminy Sławomir Kowalewicz. Odebrali je z rąk delegacji mieszkańców.  Słowa wdzięczności do wszystkich osób zaangażowanych w termomodernizację obiektu skierowała radna Beata Dryl.

IMG 4739
 
IMG 4752

Na zakończenie części oficjalnej w imieniu druhów z Turośni Kościelnej głos zabrał prezes OSP Pan Paweł Dryl. Podziękował wszystkim za przybycie na uroczystość i za stworzenie nowych, dogodnych warunków dla funkcjonowania jednostki OSP  w Turośni Kościelnej.
 
IMG 4770
 
DSC 2217

Księża proboszczowie Andrzej Rogoziński z parafii w Turośni Kościelnej i Jarosław Jóźwik z parafii w Topilcu dokonali poświecenia odnowionej sali.

IMG 4780
 
W drugiej części uroczystości z bogatym programem artystycznym pojawił się na scenie kwintet akordeonowy działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Turośni Kościelnej. W części poetyckiej zaprezentowała się lokalna poetka Pani Danuta Dunaj. Część finałowa należała do zespołu ZAYAZD, który uraczył nas utworami chwytającymi za serce i zmuszającymi do refleksji. Usłyszeliśmy min. ‘’KATYŃ 1940’’, ‘’PATRIOTYZM’’ czy ‘’OBUDŹ SIĘ POLSKO’’ .

IMG 4805
IMG 4813
 
DSC 2218
 
IMG 4691
 
IMG 4889
 
DSC 2228
 
IMG 4774
 
IMG 4749
 
IMG 4721
 
DSC 2227
 
DSC 2234