W nawiązaniu do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, Gminna Biblioteka Publiczna w Turośni Kościelnej ogłosiła konkurs ph. „Najciekawsza Kartka Bożonarodzeniowa”. Do siedziby biblioteki dostarczono 44 piękne, świąteczne kartki. 17 grudnia 2019 r. odbyło się podsumowanie konkursu i wręczenie nagród. Prace oceniane były w trzech kategoriach wiekowych: przedszkole, szkoła podstawowa kl. I – III, oraz kl. IV – VIII.

W kategorii dzieci do lat 6 nagrodzono następujące osoby:

I miejsce – Kaja Parzych

II miejsce – Oliwia Rogoza

III miejsce – Patryk Szerenos

Dzieci w wieku 7-9 lat:

I miejsce – Amelia Zaczeniuk

II miejsce – Jacek Dajnowicz

III miejsce – Karolina Tarasiuk

Dzieci i młodzież w wieku 10-14 lat:

I miejsce – Kacper Drozdowski

II miejsce – Gabriela Danilczuk

III miejsce – Amelia Pabiś

Wyróżnionym uczestnikom wręczono dyplomy i gry planszowe. Pozostałe dzieci otrzymały za udział w konkursie również dyplomy oraz figurki świąteczne.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz zapraszamy do oglądania świątecznych kartek w siedzibie biblioteki.

 

 

9 grudnia 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Turośni Kościelnej gościła Panią Agnieszkę Suchowierską, pisarkę, polonistkę, autorkę książek edukacyjnych dla dzieci, współautorkę bajek dla dorosłych. Książka autorki „Mat i świat” została Książką Roku 2015 Polskiej Sekcji IBBY oraz wyróżniona w Konkursie Literackim im. Kornela Makuszyńskiego w 2016 r. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie kl. IV Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej z wychowawczynią Panią Renatą Zegadło-Piasecką. Autorka opowiedziała czytelnikom o książce „Ada Judytka i zaginiony tałes”, w której opisała żydowskie święta oraz zasady rządzące judaizmem. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, czym jest tałes, szczedriwka, Tora, drejdel i wiele innych ciekawych rzeczy. Wysłuchali piosenek urodzinowych w różnych językach, a także mieli okazję zaśpiewać bardzo melodyjną, hebrajską piosenkę „Cziribim cziribom”. Na zakończenie można było zakupić książkę z autografem pisarki oraz zapozować do pamiątkowego zdjęcia.

Spotkanie z Panią Agnieszką Suchowierską było dla Gminnej Biblioteki Publicznej nagrodą za zajęcie II miejsca w konkursie powiatowym „Dawno, dawno temu … czyli podanie lub legenda małej Ojczyzny”.

 

Były podziękowania, wspomnieniowy pokaz zdjęć i występ amatorskiej grupy teatralnej z Klubu Senior+. Zabawę taneczną poprzedziła Pierwsza Gala Senioralna, na której miało miejsce uroczyste podsumowanie projektu „Muzyczne wędrówki po gminie 2019”.

30 listopada 2019 r. w sali widowiskowej świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej odbył się Bal Andrzejkowy zorganizowany przez Klub Seniora. Głównym punktem programu było podsumowanie projektu „Muzyczne wędrówki po gminie”, za który seniorzy otrzymali wyróżnienie w V Olimpiadzie Aktywności Wiejskiej.

Podziękowania sołtysom, społecznikom oraz seniorom, którzy w ciągu roku gościli grupę Senior+, wręczyli: Grzegorz Jakuć – wójt gminy. Bożena Bieryło – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury oraz Zdzisław Narel – koordynator działań senioralnych. Wyróżnieni zostali, m.in.: Bernarda Leszczyńska, Irena Drozdowska oraz Ewa Czaczkowska – druhny OSP Chodory, Iwona Czajkowska – sołtys wsi Barszczówka, Elżbieta Kowalewicz – sołtys wsi Turośń Dolna, Mirosława Piechowska – sołtys wsi Topilec i Józef Kołodko – sołtys wsi Topilec-Kolonia,  Stanisław Pogorzelski – sołtys wsi Zawady oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy. W ramach projektu, który przyczynił się do zintegrowania środowiska seniorów z naszej gminy, uczestnicy odwiedzili, m.in. Zawady, Chodory, Barszczówkę i Dobrowodę, Turośń Dolną, Topilec i Topilec-Kolonię.

 

W środę, 4 grudnia 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem odbyło się podsumowanie konkursu powiatowego „Dawno, dawno temu…, czyli podanie lub legenda z małej Ojczyzny”. Gminną Bibliotekę Publiczną w Turośni Kościelnej reprezentowały Natalia Bieryło i Julia Świstun uczennice klasy VII Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej, zajmując w konkursie zaszczytne II miejsce. Pracę literacką napisała Julia Świstun, natomiast pracę plastyczną wykonała Natalia Bieryło, obie prace zostały zamieszczone w wydanej z tej okazji broszurze.

Za opiekę merytoryczną Gminna Biblioteka Publiczna w Turośni Kościelnej otrzymała Podziękowanie. Konkurs zorganizowała Książnica Podlaska przy współpracy ze Starostwem Powiatu Białostockiego, Wydawnictwem Literatura oraz Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego.

 

 

Projekt „Mała książka – wielki człowiek” wciąż jest realizowany. Gratulujemy Gabrysi, która jako pierwsza zdobyła 10 naklejek za systematyczne wypożyczanie książek i otrzymała Dyplom Małego Czytelnika.

Zachęcamy wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat, uczęszczające do placówek oświatowych na terenie naszej gminy, do odebrania Wyprawki Małego Czytelnika w Gminnej Bibliotece Publicznej w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 109. Serdecznie zapraszamy!