26 września 2014 roku do Gminnej Biblioteki Publicznej w Turośni Kościelnej przybyły dzieci z Przedszkola "Promyk" wraz z wychowawczynią Panią Moniką Bibułowicz na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom". 
 
IMG 0267
 
Książkę pt. "Jesień" Małgorzaty Strzałkowskiej przeczytała przedszkolakom Pani Bibliotekarka Alina Kowalczuk.
 
IMG 0255
 
W nawiązaniu do obecnej pory roku czyli jesieni oraz jej uroków, dzieci wykonały z liści piękne kwiaty, które wzięły do domów aby pokazać je rodzicom. Następne spotkanie już w październiku.
 
IMG 0258
 
IMG 0259
 
IMG 0261
 
Warsztaty teatralne oraz zajęcia edukacyjne w ramach zadania publicznego "Nasza świetlica-kuźnią talentów" pn. „Nasza świetlica-kuźnią talentów” w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego współfinansowanego ze środków Skarbu Państwa – Wojewody Podlaskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
 
IMG 20140902 160414
 
IMG 20140902 170207
 
IMG 20140902 174320
 
IMG 20140902 174450
 
2014-09-16 16.46.56
 
2014-09-16 16.53.11
 
2014-09-16 16.53.30

 

Usługi biblioteczne, to ważny element w dostępie do wiedzy i wielokulturowego bogactwa, stąd pomysł, aby w ramach zajęć środowiskowych pomóc Pani bibliotekarce w okładaniu książek. 
 
IMG 1722
 
IMG 1723
 
IMG 1724
 
IMG 1725
 
IMG 1726
 
W ramach zajęć środowiskowych przy współpracy z wolontariuszem porzadkujemy miejsca pamięci. 
 
IMG 1850
 
IMG 1853
Kontynuacja zajęć w ramach zadania publicznego "Nasza świetlica-kuźnią talentów" pn. „Nasza świetlica-kuźnią talentów” w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego współfinansowanego ze środków Skarbu Państwa – Wojewody Podlaskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
 
Zajęcia artystyczno-literackie oraz działania środowiskowe - spotkanie z socjologiem w świetlicy wiejskiej w Turośni Dolnej. W zajęciach uczestniczył wolontariusz. Zaangażowanie w ramach realizacji zadania publicznego "Nasza świetlica-kuźnia talentów" wykazują członkowie Podlaskiej Spółdzielni Socjalnej "RAZEM".
 
IMG 1764
 
IMG 1765
 
IMG 1766
 
IMG 1767
 
IMG 1769
 
IMG 1770
 
IMG 1772
 
IMG 1788
 
IMG 1789
 
IMG 1790
 
IMG 1801
 
 
 
IMG 1796
Od 1 lipca 2014 r. Podlaska Spółdzielnia Socjalna „RAZEM” realizuje projekt pn. „Nasza świetlica-kuźnią talentów” w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego współfinansowanego ze środków Skarbu Państwa – Wojewody Podlaskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
 
Głównym celem jest organizacja zajęć rozwijających zainteresowania i talenty, ukazujących alternatywne formy spędzania czasu wolnego oraz wyrównujących szansy edukacyjne dzieci i młodzieży  z terenu Gminy Turośń Kościelna. Kontakty z partnerskimi instytucjami tj. Gminą Turośń Kościelna, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Turośni Kościelnej, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Lokalnym Zespołem Interdyscyplinarnym umożliwiają wymianę doświadczeń w podanym zakresie, a tym samym rozszerzenie zakresu współpracy na rzecz środowiska lokalnego.
 
W ramach projektu realizowane są działania przede wszystkim o charakterze edukacyjnym i twórczym, na które składają się różnorodne zajęcia oraz warsztaty m.in.: literacko - artystyczne organizowane pod okiem i we współpracy z artystami; nauka gry na instrumentach; warsztaty teatralne; zajęcia edukacyjne realizowane we współpracy z wybraną placówką np. szkołą, biblioteką, ośrodkiem kultury, ośrodkiem pomocy społecznej lub organizacją pozarządową; praktyczne działania na rzecz lokalnego środowiska.
 
W miesiącu lipcu zrekrutowano uczestników – dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat z terenu Gminy Turośń Kościelna. Udział dzieci i młodzieży jest dobrowolny. Grupy mają charakter otwarty.
 
Działania środowiskowe:
IMG 1686
 
IMG 1698
 
IMG 1700
 
W miesiącu sierpniu rozpoczęła się realizacja zajęć literacko-artystycznych oraz działań środowiskowych. Od września do listopada planowana jest realizacja pozostałych zajęć.
Realizacja projektu zakończy się w grudniu 2014r.
 
Zajęcia artystyczno-literackie:
2014-08-01 16.24.42
 
2014-08-01 16.25.17
 
2014-08-01 16.25.38