Od 1 lipca 2014 r. Podlaska Spółdzielnia Socjalna „RAZEM” realizuje projekt pn. „Nasza świetlica-kuźnią talentów” w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego współfinansowanego ze środków Skarbu Państwa – Wojewody Podlaskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
 
Głównym celem jest organizacja zajęć rozwijających zainteresowania i talenty, ukazujących alternatywne formy spędzania czasu wolnego oraz wyrównujących szansy edukacyjne dzieci i młodzieży  z terenu Gminy Turośń Kościelna. Kontakty z partnerskimi instytucjami tj. Gminą Turośń Kościelna, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Turośni Kościelnej, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Lokalnym Zespołem Interdyscyplinarnym umożliwiają wymianę doświadczeń w podanym zakresie, a tym samym rozszerzenie zakresu współpracy na rzecz środowiska lokalnego.
 
W ramach projektu realizowane są działania przede wszystkim o charakterze edukacyjnym i twórczym, na które składają się różnorodne zajęcia oraz warsztaty m.in.: literacko - artystyczne organizowane pod okiem i we współpracy z artystami; nauka gry na instrumentach; warsztaty teatralne; zajęcia edukacyjne realizowane we współpracy z wybraną placówką np. szkołą, biblioteką, ośrodkiem kultury, ośrodkiem pomocy społecznej lub organizacją pozarządową; praktyczne działania na rzecz lokalnego środowiska.
 
W miesiącu lipcu zrekrutowano uczestników – dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat z terenu Gminy Turośń Kościelna. Udział dzieci i młodzieży jest dobrowolny. Grupy mają charakter otwarty.
 
Działania środowiskowe:
IMG 1686
 
IMG 1698
 
IMG 1700
 
W miesiącu sierpniu rozpoczęła się realizacja zajęć literacko-artystycznych oraz działań środowiskowych. Od września do listopada planowana jest realizacja pozostałych zajęć.
Realizacja projektu zakończy się w grudniu 2014r.
 
Zajęcia artystyczno-literackie:
2014-08-01 16.24.42
 
2014-08-01 16.25.17
 
2014-08-01 16.25.38
2014-07-16 16.48.52
 
2014-07-16 17.26.47
 
2014-07-15 16.41.05
 
2014-07-22 17.10.52
 
2014-07-11 17.13.06
 
2014-07-16 18.11.17
 
Zajęcia sportowe:
 
2014-07-23 16.51.38
 
2014-07-23 17.08.32
 
2014-07-23 17.15.18
 
2014-07-23 17.07.45

 

W dniu 04.07.2014r. w Białymstoku rozpoczął się  XXIX ogólnokrajowy  Zlot Synów Pułku. Zlot odbywa się co dwa lata w różnych miastach kraju ku pamięci walk z okupantem. Obecnie Synowie Pułku wchodzą w skład  Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, stanowiąc najmłodszą autonomiczną grupę środowiskową kombatantów - organizacji zrzeszającej kombatantów, którzy nie mając ukończonych 17 lat brali udział w walce o wolna i niepodległą Polskę.
 
 
 IMG 0865
 
 
IMG 0929
 
Podczas uroczystej inauguracji zlotu w auli Internatu przy X  LO w Białymstoku dokonano wyróżnień i odznaczeń osób zasłużonych dla organizacji.
IMG 0869
 
Z ramienia Gminy Turośń Kościelna odznaczenie  "Za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych" otrzymał Pan Grzegorz Jakuć - Wójt Gminy Turośń Kościelna a odznaczenie "Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych" otrzymała Pani Bożena Bieryło Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej. Zaszczytne wyróżnienia  wręczał m.in.: Komandor Józef Czerwiński.
 
zd
 
 
 IMG 0890
 
IMG 0925
 
 
25 czerwca 2014 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawadach odbyło się podsumowanie konkursu powiatowego "Zapraszam  do mojej biblioteki". Jedna z reprezentantek Gminy Turośń Kościelna - KATARZYNA  KAMIŃSKA  uczennica klasy V Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej otrzymała WYRÓŻNIENIE. 
 
IMG 0169

Dyplom i nagrodę odebrała w jej imieniu Pani Agnieszka Bagińska z Filii Bibliotecznej w Turośni Dolnej jako opiekun merytoryczny.
 
IMG 0171
 
 
IMG 6127
 
 
  

 NCK dom-kultury-plus-zNCK kolor-web

 
  
 
 
  
Dofinansowano  ze środków Narodowego Centrum Kulturyw ramach programu Dom Kultury+  Inicjatywy lokalne 2014
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej informuje, że zakończył się konkurs pn. „Manufaktura kultury” na inicjatywę lokalną zorganizowany w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014. Do konkursu zgłoszono 8 inicjatyw. W wyniku posie dzenia Komisji Konkursowej dn. 26 czerwca 2014 r. wybrano 5 inicjatyw do realizacji w drugiej części projektu, tj. w okresie od 28.08.- 16.11.2014r.
Komisja konkursowa przy ocenie wyboru inicjatyw brała pod uwagę kryteria przyjęte w regulaminie konkursu przez zespół projektowy jako kryteria premiujące projekt: zgodność inicjatyw z celami konkursu, realność realizacji inicjatyw, innowacyjność, trwałość inicjatyw w czasie (jakie są szanse kontynuacji projektów), integracja (międzypokoleniowa, sołecka, wychodząca poza obszar Gminy), stopień zaangażowania.
Podczas posiedzenia Komisja Konkursowa wnikliwie rozpatrzyła wszystkie zgłoszenia, doceniając ich wartość. W każdym z projektów dostrzeżono kulturotwórczy potencjał oraz chęć pobudzenia aktywności społecznej.
 
 
Ostatecznie Komisja Konkursowa zdecydowała przeznaczyć do realizacji następujące inicjatywy:
1.    Warsztaty rękodzielnicze (autor Barbara Kozub) -  cykl warsztatów rękodzielniczych: malowanie na deskach odpadowych, filcowanie, robótki ręczne oraz wieczór międzykulturowy i podsumowanie połączone z wystawą powstałych produktów i występami artystycznymi lokalnych mieszkańców.
Uzasadnienie wyboru: Inicjatywa w dużym stopniu integruje społeczność lokalną wykorzystując zasoby mieszkańców gminy oraz stwarza możliwość do powstania stałej grupy osób zainteresowanych rękodziełem oraz amatorskiej grupy artystycznej.
2.    Poezja jest wszędzie a poeci wśród nas(autor Danuta Dunaj) – spotkanie poetyckie połączone z prezentacją twórczości i słowem od autora do przedstawionych wierszy. Przygotowanie biuletynu z wierszami prezentowanymi na spotkaniu.
Uzasadnienie wyboru: Inicjatywa innowacyjna rozbudza i propaguje inwencję twórczą wśród mieszkańców gminy oraz zapoznaje ich z miejscowymi twórcami.
3.    Ginące rękodzieło (autor Antoni Kubala) – pokaz i warsztaty rękodzielnicze prowadzone przez twórców z Gminy Turośń Kościelna: warsztaty rzeźbiarskie, malarskie, wikliniarskie połączone z wystawą prac.
Uzasadnienie wyboru: Duże zaangażowanie mieszkańców w realizację inicjatywy. nieobecnych w dotychczasowych działaniach o dużym potencjale kulturotwórczym. Utrwalanie tradycji rękodzieła z terenów gminy poprzez lokalnych twórców.
4.    Muzyczne utwory na letnie wieczory (autor Grupa Przyjaciół Niewodnicy) – organizacja kameralnych koncertów muzyki klasycznej w wykonaniu muzykujących mieszkańców obu Niewodnic w otoczeniu pięknej natury.
Uzasadnienie wyboru: Wysoki stopień współdziałania mieszkańców gminy przy organizacji inicjatywy poprzez występy artystyczne lokalnych muzyków, udostępnienie miejsca na koncerty. Inicjatywa zakłada wielopokoleniową integrację.
5.    Warsztaty kuglarskie (autor Mateusz Kondzior) – cykl warsztatów polegających na ćwiczeniu  zdolności i poznawaniu nowych technik kuglarskich oraz zdobycie podstawowych umiejętności aktorskich, które uczestnicy wykorzystają podczas finałowego występu.
Uzasadnienie wyboru: Możliwość stworzenia stałej grupy kuglarskiej, która powstanie z uczestników projektu. Zachęcenie młodzieży w aktywne i niestandardowe spędzanie wolnego czasu.
Serdecznie gratulujemy autorom wybranych inicjatyw. Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w konkursie.