23 kwietnia 2013 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim można było zobaczyć prezentację kultury rodzimej oraz kultur mniejszości narodowych zamieszkujących Podlasie, podczas VI Festiwalu Kultur, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku. 
 


 
Z repertuarem pieśni rozrywkowych i folklorystycznych wystąpiła DZIECIĘCA ORKIESTRA UKULELE pod kierunkiem instruktora Pana Jana Lecha Mazurka.
 

                                       

                                                                       

                                                                                                  
 
WIZYTA STUDYJNA W FIRMIE TENT GRUPA SP. Z O.O.
 

Dnia 22 marca odbyła się wizyta studyjna do firmy Tent Grupa Sp. z o.o. w ramach projektu pn. "Pokonujemy bariery" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
 
 
 
  

                                                                                             

 
KURSY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ PROGRAMÓW
CORELDRAW I PHOTOSHOP
 
11 marca oraz 13 marca 2013 r. zakończyły się szkolenia z grafiki komputerowej programów CorelDraw i Photoshop realizowane w ramach projektu pn. "Pokonujemy bariery", w których wzięło udział 10 osób bezrobotnych. Kursy odbywały się w świetlicy wiejskiej w Turośni Dolnej od stycznia do marca.
 
Uczestnicy projektu poznali różnorodne funkcje programów oraz ich narzędzia. Samodzielne tworzyli efektowne wizytówki, plakaty, grafiki oraz nabyli wiedzę z zakresu modyfikacji fotografii, usuwania zanieczyszczenia lub niechcianych elementów. Ponadto w czasie kursów poznali zasady tworzenia fotomontaży oraz sposoby wykorzystania warstw i masek, a także zasady rysowania linii, krzywych i figur oraz nadawania im różnych efektów.
 
Na zakończenie szkoleń każdy z beneficjentów otrzymał certyfikat firmy Corel oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów z grafiki komputerowej programów CorelDraw i Photoshop.
 

                               

                  

Załączniki:
Pobierz plik (karta_zgloszeniowa.pdf)Karta zgłoszeniowa[ ]
Pobierz plik (plakat_1.pdf)Plakat[ ]
Pobierz plik (Regulamin.pdf)Regulamin[ ]