Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej informuje o terminach składania wniosków w sprawach: Szczegółowe informacje na stronie: http://gops.turosn.pl/page.php?menuID=18
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
·      przyjmowanie wniosków na nowy rok szkolny następuje od 1 do 15 września 2015 r.
 
ŚWIADCZENIA RODZINNE
·      przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy następuje od 1 września 2015 r.
 
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
·      przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy następuje od 1 sierpnia 2015 r.
 
Do wniosków w sprawie przyznania zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2015/2016 obowiązują dochody uzyskane w 2014 roku.
Do wniosków w sprawie przyznania pomocy materialnej dla uczniów na rok szkolny 2015/2016 obowiązują dochody uzyskane w miesiącu sierpniu 2015 roku.
 
Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej, ul. Białostocka 5, pokój nr 5 i 6, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, informacje pod nr tel. (85) 715-80-19.