Dyrektorzy szkół, dyrektorzy przedszkoli, nauczyciele, nauczyciele seniorzy i zaproszeni goście, wzięli udział w uroczystości zorganizowanej w świetlicy w Trypuciach. W sumie przybyło ponad 160 osób.

„Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele wysiłku musicie włożyć w codzienna pracę z młodzieżą. Dlatego, też wyrazy podziękowania należą się Państwu nie tylko w tym pięknym dniu, ale też na co dzień.

Bez Waszej mądrości, cierpliwości, serca i zaangażowania - świat z pewnością nie stawał by się lepszy.

Raz jeszcze wyrażam ogromną wdzięczność za Waszą codzienną pracę z młodzieżą.”- powiedział do zebranych nauczycieli Wójt Gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć.

 

Wójt wręczył także wyróżniającym się nauczycielom w minionym roku szkolnym nagrody. Otrzymali je:

Pani dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej Bożena Nienałtowska

Pani Aneta Tomkiel ze Szkoły Podstawowej w Tołczach

Pani Elżbieta Złotkowska ze Szkoły Podstawowej w Tołczach

Pania Halina Szekalska ze Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej

Pan Maciej Zajkowski z Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej.

Były także nagrody przyznane przez dyrektorów szkół i przedszkoli.

Dodatkowym upominkiem dla wszystkich był koncert Chóru Polskiej Pieśni Narodowej z Bielska Podlaskiego.

Wspólne świętowanie zakończyło się poczęstunkiem i zabawą przy muzyce zespołu Malibu.