Naczelnik Podlaskiego Urzędu Celno-Skarboweg w Białymstoku zwraca się z prośbą o zapoznanie się z komunikatem Służby Celno-Skarbowej wydanym w związku z nowelizacja ustawy o grach hazardowych.