Szkoła Podstawowa  im. Marii Konopnickiej  w Turośni Dolnej, to jedna z najstarszych szkół w naszej gminie. 80 - lecie to wspaniała okazja, aby w uroczystej atmosferze przypomnieć historię  placówki, spotkać wielu byłych  pracowników szkoły, absolwentów oraz  wspomnieć tych, którzy odeszli. Dlatego  data 27 maja 2017 roku  na długo zostanie w pamięci i w sercach osób, które wzięły udział w tym pięknym i doniosłym wydarzeniu, jakim był jubileusz szkoły.
Uroczystość rozpoczęła się  o godz. 14:00  polową  mszą świętą, którą odprawił ks. Proboszcz Andrzej Rogoziński wraz z ks. Dziekanem Andrzejem Kondziorem.
 
IMG 7857
 
IMG 7848
 
Wśród znakomitych gości, którzy uświetnili uroczystość byli: Elżbieta Kamińska Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Agnieszka Małgorzata Rzeszewska Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Białymstoku, Wiesław Żyliński Dyrektor Gabinetu Marszałka, przedstawiciele  samorządu, w tym Grzegorz Jakuć Wójt Gminy Turośń Kościelna z pracownikami, Sławomir Kowalewicz Przewodniczący Rady Gminy  z radnymi. I jak na tak ważną  okoliczność dopisali absolwenci,  rodzice  oraz byli i obecni pracownicy szkoły.
 
IMG 7863
 
Na korytarzach szkolnych czas stanął w miejscu. Na ścianach stare fotografie, osiągniecia sportowe uczniów, podziękowania. Ławki przykryły kroniki dokumentujące osiemdziesięcioletnią historię placówki. Historię, która niejednokrotnie wpisywała się w burzliwe dzieje narodu polskiego a mimo to przerwała zawieruchy wojny i zmiany systemu. Na stołach i sztalugach poukładano prace przedstawiające twórczość artystyczną w większości absolwentów szkoły.  Obchodom  jubileuszu towarzyszyła również wystawa sztuki antycznej autorstwa Pana Jana Kazberuka.
 
IMG 7940
 
Otwarcia uroczystości dokonała  Barbara Oniśko obecny dyrektor szkoły. Jako pierwszy głos zabrał Grzegorz Jakuć Wójt Gminy, który na ręce Dyrektor złożył całej społeczności szkolnej życzenia niegasnącego zapału, satysfakcji z pracy zawodowej, szacunku ze strony uczniów i rodziców. Wójt podziękował również kadrze pedagogicznej za troskę wkładaną w rozwój wychowanków, za pielęgnowanie wspólnego dobra, za pomoc jaka przez te wszystkie lata płynęła ze strony ludzi, ze strony mieszkańców. Do życzeń dołączył jubileuszowy prezent.
 
IMG 7871
 
Dyrektor Barbara Oniśko podziekowała Wójtowi za wspieranie działalności szkoły.
 
IMG 7864

 Następnie głos zabrał Pan Wiesław Żyliński, a w dalszej kolejności Pani Elżbieta Kamińska oraz Pani  Agnieszka Małgorzata Rzeszewska, którzy z wielkim szacunkiem odnieśli się do historii szkoły. Ze sceny popłynęły ciepłe słowa uznania i wdzięczności dla dawnych pracowników szkoły, jak i obecnie w niej pracujących.

IMG 7890
 
IMG 7893
 
IMG 7896
 
Momentami szczególnie wzruszającymi były wystąpienia absolwentów i osób związanych ze  szkołą. Znów, jak za dawnych lat,  na żywo mogliśmy podziwiać pamiętne Biedronki prowadzone przez Panią Annę Łukaszuk  czy zespól Wrzeciono działający pod kierunkiem Pani Haliny Szeklaskiej.
W niejednym oku zakręciła się łza.
 
IMG 7881
 
IMG 7884
 
Uczniowie zaprezentowali też najbardziej aktualny dorobek artystyczny. Były pokazy tańca oraz nieco unowocześniona wersja baśni o szewczyku Dratewce.
 
IMG 7930
 
IMG 7904
 
IMG 7925
 
IMG 7934
 
Po zakończonych występach scenicznych na dzieci czekała niespodzianka. To dla nich szkoła i  Gminny Ośrodek Kultury przygotowali wiele atrakcji w postaci bezpłatnych stanowisk rekreacyjnych i zabaw  animacyjnych. Było i uroczyście i wesoło.
 
IMG 7939
 
 IMG 7948
 
IMG 7877

 IMG 7950