OGŁOSZENIE
 
 
Informujemy, że w dniu 12 sierpnia 2017 r. (sobota) w miejscowości Niewodnica Kościelna na ul. Trakt Napoleoński, na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do drogi powiatowej ul. Topole, będą prowadzone prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni drogi gminnej.
Z uwagi na powyższe nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu pojazdów remontowanego odcinka drogi.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.
 
 
 
  Wójt Gminy             
Grzegorz Jakuć