8040
 
 
Uroczystą mszą św. odprawioną przez ks. Proboszcza Andrzeja Rogozińskiego o godz. 9.00 w kościele parafialnym w Turośni Kościelnej rozpoczęły się Gminne Obchody 222. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Majowej i święta Matki Bożej Królowej Polski. W tym dniu, także przekazano Szkole Podstawowej w Turośni Kościelnej sztandar.
 8028
 
8030
 
 
 W uroczystościach uczestniczył Wójt Gminy Turośń Kościelna Pan Grzegorz Jakuć, Radni Gminy Turośń Kościelna na czele z Vice Przewodniczącym Rady Gminy Panem Zdzisławem Narelem, dyrektor GOK Pani Bożena Bieryło, dyr. Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej Pani Bożena Nienałtowska, przedstawiciele kombatantów, nauczyciele, młodzież i mieszkańcy Gminy.
 8032
 
 
 Po mszy św. złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem Jana Pawła II.
8047
 
8052
 
Dalsza uroczystość miała miejsce w hali gimnastycznej Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej, gdzie odbyła się cześć oficjalna i przekazanie Sztandaru.
8087
8098
 
 Uroczystego, symbolicznego wbicia gwoździ w drzewiec sztandaru dokonali:
Wójt Gminy Grzegorz Jakuć
Przedstawiciel Podlaskiego Kuratorium Oświaty Marek Frąckiewicz
Ks. Proboszcz Andrzej Rogoziński
Vice Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Narel
Dyr Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej Bożena Nienałtowska
Przedstawicielka Rady Rodziców Elzbieta Juszczuk
Z-ca Wójta Gminy Krzysztof Dudziński
Właściciel firmy BOST Stanisław Jakim
  8115
 
8118
 
Wójt Grzegorz Jakuć powiedział do zebranych:„Szanowni Państwo, jestem bardzo wdzięczny, że troszcząc się o losy Ojczyzny bierzecie udział w naszych gminnych obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, połączonych z uroczystym wręczeniem sztandaru Szkole Podstawowej imienia Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej. Staraniem Pani dyrektor Bożeny Nienałtowskiej, Rady Rodziców i uczniów, dzisiejszy dzień można zapisać w historii szkoły, jako wydarzenie doniosłe i piękne. Od tej pory, przy różnych patriotycznych i religijnych uroczystościach szkoła ta, będzie brać udział z własnym , pięknym sztandarem.
 8162
 
 
8164
 
8167
 
8176