ODPADY ZMIESZANE
(pojemniki)
 

Miejscowości : Niewodnica Kościelna

 


       13 I,     10 II,     10 III,     14 IV,     12 V,   9 VI,

 

 

Miejscowości : Baciuty, Baciuty Stacja, Baciuty Kolonia, Dobrowoda, Zawady, Topilec, Topilec Kolonia

 


      16 I,     11 II,     11 III,     15 IV,     13 V,   10 VI,

 

Miejscowości :Trypucie, Niewodnica Korycka

                      


     15 I,    12 II,       12 III,   16 IV,     14 V,     11 VI,

 

Miejscowości : Markowszczyzna, Zalesiany, Niecki, Barszczówka, Tołcze

 


    14 I,    13 II,       13 III,   17 IV,     15 V,     12 VI,

 

Miejscowości : Iwanówka, Pomigacze, Juraszki, Lubejki, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, Chodory

 


       17 I,       14 II,     14 III,   18 IV,       16 V,   13 VI,

 

Miejscowości :Stoczki, Turoń Dolna, Bojary, Piećki, Dołki

Borowskie: Żaki, Wypychy, Olki, Skórki, Gziki, Michały, Cibory

    27 I,     24 II,   24 III,   26 IV,     26 V,   23 VI,

 

Miejscowości :Turośń Kościelna


           28 I,   25 II,   25 III,     28 IV,   27 V,   24 VI,

 

Terminarz odbioru odpadów w miejscowościach z terenu gminy
Turośń Kościelna w 2014 r.
 
ODPADY ZEBRANE SELEKTYWNIE
(worki)
 

Miejscowości : Niewodnica Kościelna,20 I, 18 II,   18 III, 18 IV, 20 V,   17 VI,

Miejscowości : Niewodnica Korycka, Markowszczyzna, Zalesiany,


21 I, 19 II, 19 III,   19 IV, 21 V, 18 VI

 

Miejscowości : Topilec, Kolonia Topilec, Zawady,
Baciuty Stacja, Baciuty, Baciuty Kolonia, Barszczówka, Trypucie,
 
22 I, 20 II,   20 III, 22 IV, 22 V,   20 VI,
 
 
Miejscowości : Tołcze, Dobrowoda, Niecki, Iwanówka, Turośń Dolna,
 
23 I, 21 II,   21 III, 23 IV, 23 V,   23 VI,
 
 
Miejscowości :Pomigacze, Juraszki, Lubejki, Turośń Kościelna
 
24 I, 24 II,   24 III, 24 IV, 26 V,   24 VI,
 
Miejscowości: Stoczki, Piećki, Bojary, BorowskieŻaki, Borowskie Wypychy, Borowskie Skórki, Borowskie Olki, Borowskie Gziki,
Borowskie Michały, Borowskie Cibory, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, Chodory, Dołki
27 I, 25 II,   25 III, 25 IV, 27 V,   25 VI

 


Zasady prawidłowej segregacji odpadów w Gminie Turośń Kościelna zbieranych w sposób selektywny
 

Kolor worka

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

CZERWONY

/ ZIELONY

-       szkło opakowaniowe bez zamknięć           i nakrętek,

-       butelki i słoiki po napojach i żywności,

-      opakowania po kosmetykach,

-      ceramiki,

-      porcelany i kryształów, luster,

-      szkła żaroodpornego,

-      szkła okularowego,

-      szkła okiennego,

-      szyb samochodowych,

-      żarówek, świetlówek,

-     lamp neonowych,

ŻÓŁTY

-      butelki plastikowe bez nakrętek,

-      puszki aluminiowe po napojach,

-      folię,

-      plastikowe opakowania po napojach               i olejach spożywczych,

-      opakowania po kosmetykach, płynach do mycia i chemii gospodarczej,

-      opakowań po aerozolach,

-      baterii oraz puszek po farbach,

-      butelek i opakowań po olejach,

przemysłowych,

-     styropianu,

NIEBIESKI

-       gazety i czasopisma,

-       prospekty, katalogi,

-       kartony,

-       tektury,

-       zużyte zeszyty i stare książki,

-       papier biurowy i kserograficzny,

-       koperty,

-      tapet,

-      zabrudzonego, szczególnie

zatłuszczonego papieru,

-      pieluch i innych artykułów,

higienicznych,

-      papieru z folią,

-     worków po cemencie,

BRĄZOWE

-       odpady kuchenne, resztki żywności, obierki z owocówi warzyw

-       resztki roślin ciętychi doniczkowych,

-      kamieni, popiołu, żużlu,

-      opakowań,

-      resztek mięsa, wędlin, kości,ryb

-     gałązek z drzew, krzaków                 i żywopłotów

BEZBARWNE

-       opakowania wielomateriałowe

-       Tetra Paki (opakowania kartonowe po sokach napojach, mleku itp.)

-       metale

-      odpadów budowlanych

-      chemikalii

-      wyrobów tekstylnych

-     zanieczyszczonych opakowań metalowych