Dyrektor Zespołu Szkół serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-organizacyjne nowopowstałego Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej powołanego Uchwałą Nr XXXII 256/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna, które odbędzie się 13 maja 2014r. ( wtorek) o godz. 18.00 na auli Gimnazjum w Turośni Kościelnej.
Podczas spotkania przewidziana jest dyskusja rodziców/prawnych opiekunów w zakresie oczekiwań i wniosków dotyczących zasad funkcjonowania przedszkola samorządowego.
W spotkaniu udział weźmie Pan Grzegorz Jakuć Wójt Gminy Turośń Kościelna. Serdecznie zapraszamy.
 
 
                                                                           Dyrektor Zespołu Szkół

                                                                           Bożena Nienałtowska