W związku opracowywaniem dokumentacji projektowej na „Budowę drogi powiatowej1532B /Bojary - przystanek kolejowy Bojary/”, Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że do dnia 26 listopada 2014r., można zapoznać się z projektem, uzyskać wyjaśnienia oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia.
 
Dokumentacja dostępna jest:
1.   na stronie www.turosnkoscielna.pl
2.   w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna
3.  w Powiatowym Zarządzie Dróg w Białymstoku, ul. Szosa Baranowicka 37
 
Kontakt: projektant Piotr Jakubecki – tel. 792 333 689