19 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Turośń Kościelna kadencji 2018 – 2023. Uroczystość rozpoczęła się Mszą  Świętą  w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej.

Inauguracyjnej sesji przewodniczył radny senior Pan Leszek Kondzior. Na wstępie powitał zaproszonych gości, wszystkich radnych, wójta gminy Pana Grzegorza Jakucia, przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Turośni Kościelnej Panią Sylwię Fiedorczuk, dyrektorów szkół, sołtysów oraz wszystkich obecnych na sesji.

Centralnym punktem sesji było zaprzysiężenie Wójta i Radnych Gminy Turośń Kościelna. W imieniu Gminnej Komisji Wyborczej, Przewodnicząca Pani Sylwia Fiedorczuk odczytała zaświadczenie o wyborze, a następnie wręczyła je Radnym oraz Wójtowi Elektowi. Zebrani odśpiewali hymn państwowy, a następnie radny senior odczytał rotę ślubowania: „Wierny konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Wyczytywani w kolejności alfabetycznej radni powstawali i wypowiadali słowa: „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Złożone ślubowanie było potwierdzeniem objęcia mandatu radnego Rady Gminy Turośń Kościelna na kadencję 2018-2023.

Wójt Gminy Grzegorz Jakuć złożył ślubowanie o następującej treści: „Obejmując urząd Wójta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg".

Następnie Pan Wójt podziękował za uzyskany w wyborach wynik i wyraził satysfakcję z pozytywnej oceny jego dotychczasowej pracy przez mieszkańców gminy. Jednocześnie podkreślił, że jest to przede wszystkim zobowiązanie do dalszej, wspólnej  pracy dla dobra i rozwoju całej gminy.

Radna Elżbieta Sasinowska w imieniu radnych wręczyła kwiaty wójtowi gminy, gratulując mu zwycięstwa w wyborach oraz deklarując chęć współpracy dla dobra gminy i jej społeczności.

W dalszej części obrad odbyły się  wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminy, w głosowaniu tajnym.

Do piastowania tych funkcji wybrani zostali:

Przewodniczący Rady Gminy Turośń Kościelna:

Pan Sławomir Kowalewicz

I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Turośń Kościelna:

Pan Leszek Kondzior

II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Turośń Kościelna:

Pan Jarosław Czech

W głosowaniu jawnym wybrano składy osobowe komisji stałych Rady Gminy Turośń Kościelna.

Podjęte na sesji uchwały opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Gminy Turośń Kościelna.

IMG 5745 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5744 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5711 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5697 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5709 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5739 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5799 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5815 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5891 Rozdzielczosc Pulpitu

11 listopada 2018 r.  to szczególny dzień dla naszej państwowości. W całym kraju odbywały się  uroczystości związane z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Biało-czerwone flagi powiewające na domach i urzędach, msze za Ojczyznę, przemarsze, apele pod pomnikami, składanie kwiatów i przypomnienie wydarzeń sprzed 100 lat, tak głównie obchodziliśmy Święto Niepodległości.

 

W tą w jakże ważną datę, wpisała się także Gmina Turośń Kościelna. Najpierw tradycyjnie, delegacje i poczty sztandarowe, msza święta, uroczyste odśpiewanie Hymnu Państwowego, złożenie kwiatów pod niewodnickim pomnikiem „Ku czci poległych w obronie Ojczyzny 1918-1920” oraz żołnierska grochówka. Wieczorem mieszkańcy gminy spotkali się w Domu Ludowym w Zalesianach do wspólnego śpiewania piosenek patriotycznych przy akordeonowym akompaniamencie.

 

- Dziękujemy za niepodległość -  mówił w swoim wystąpieniu wójt Grzegorz Jakuć. Za niepodległość, która nie jest nam dana, jest nam zadana. Dbajmy o nią i starajmy się robić wszystko by już nigdy jej nie utracić. Uczestniczmy aktywnie w życiu publicznym,  interesujmy się tym, co dzieje się w naszej Ojczyźnie – Polsce, a także w naszych małych, regionalnych Ojczyznach.

 

12 listopada też należał do Niepodległej. Tym razem delegacja mieszkańców w drodze do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl „Słomkowy kapelusz” oddała hołd poległym i pomordowanym w walce o niepodległość Polski pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego  oraz ks. Jerzego Popiełuszki.

 

Ze względu na tak doniosłą rocznicę, świętowanie niepodległości rozpoczęliśmy 23 września. To właśnie tego dnia w Turośni Kościelnej miał miejsce koncert patriotyczny z udziałem Lecha Makowieckiego i zespołu ZAYAZD.  Wspólne, tak jak 11 i 12 listopada  przeżywaliśmy miłości i szacunek do Ojczyzny, jej dziejów, przodków, przyrody, kultury i tradycji.

Do akcentów w barwach biało-czerwonych wkrótce dołączy Ławka Niepodległości związana  z orężem polski i upamiętniająca wydarzenia związane z odzyskaniem Niepodległości. Ławka zostanie umiejscowiona w pobliżu  pomnika „Ku czci poległych w obronie Ojczyzny 1918-1920” w Niewodnicy Kościelnej.

 

Zwieńczeniem  „Niepodległej” będzie wydanie historycznej monografii Gminy Turośń Kościelna.

 

IMG 5486 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5487 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5489 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5491 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5493 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5495 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5499 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5508 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5517 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5519 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5523 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5525 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5530 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5531 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5535 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5537 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5539 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5544 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5547 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5579 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5580 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5581 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5582 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5584 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5586 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5589 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5593 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5552 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5554 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5556 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5557 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5561 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5566 Rozdzielczosc PulpituIMG 5565 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5575 Rozdzielczosc Pulpitu

 

szkolenia dla rolnikow

Informujemy, że od dnia 2 listopada br. Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej ma nową siedzibę w Turośni Kościelnej przy ul. Lipowej 109 w nowo zmodernizowanej świetlicy. Wejście z tyłu budynku.

W związku z powyższym zmienił się numer telefonu kontaktowego - 515 950 103

Od 3 grudnia br. w budynku będzie się również mieściła Gminna Biblioteka Publiczna.

 IMG 4349