Z A P R O S Z E N I E

Wójt Gminy Turośń Kościelna serdecznie zaprasza mieszkańców Niewodnicy Kościelnej i Niewodnicy Koryckiej na spotkanie   dyskusyjne dotyczące   zmiany  treści napisu na tablicy pomnika zlokalizowanego w Niewodnicy Kościelnej przy ul. Dąbrowskiego, w związku z ustawą dekomunizacyjną.

Spotkanie odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2018 r.
o godz. 18.00
w świetlicy wiejskiej w Niewodnicy Koryckiej.
                                                   Wójt Gminy

                                                     Grzegorz Jakuć

 

Urząd Gminy w Turośni Kościelnej informuje, że w dniu 31 marca 2018 r. (Wielka Sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny będzie w godzinach 7.00-11.00.

Punkt Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w miejscowości Trypucie, na terenie byłego SKR.

 

zdjecie PSZOK

 W dniu  28 marca 2018 r. odbyły się obrady XXXIII nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy Turośń Kościelna, zwołanej na wniosek Wójta Gminy.

O godz. 7.30 Przewodniczący Rady Gminy Pan Sławomir Kowalewicz powitał wszystkich zebranych, stwierdził prawomocność obrad i przedstawił porządek dzienny:

1.      Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2029.
3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
4.      Zakończenie obrad.

Konieczność wprowadzenia zmian w budżecie Gminy spowodowana była potrzebą  zwiększenia  środków finansowych na wykonanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej” o kwotę 74.000 zł., bowiem wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca  zrezygnował z podpisania umowy. Dlatego też zaistniała potrzeba dokonania wyboru kolejnej oferty , której kwota była wyższa od poprzedniej

Wykonawca, który nie podpisał umowy,  utracił wadium w wysokości 15.000 zł. W związku  z powyższym  został  zwiększony o tą kwotę  plan dochodów gminy w dziale 700 (gospodarka gruntami i nieruchomościami).

Konsekwencją dokonanych  zmian w  budżecie gminy była zmiana uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2029, która  spowodowała zwiększenie deficytu do kwoty 7.233.676 zł. Deficyt zostanie pokryty z:
- wolnych środków w kwocie 2.513.710 zł,
- planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 4.150.000 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 569.966 zł,


Pan  Przewodniczący zamknął obrady sesji o godz. 7.50.

Treść powyższych uchwał opublikowana jest na stronie BIP Turośń Kościelna.

DSCF5249 Rozdzielczość Pulpitu

DSCF5251 Rozdzielczość Pulpitu

DSCF5257 Rozdzielczość Pulpitu

DSCF5259 Rozdzielczość Pulpitu

DSCF5264 Rozdzielczość Pulpitu

DSCF5265 Rozdzielczość Pulpitu

DSCF5266 Rozdzielczość Pulpitu

 

SKM C224e18032220582 0001

Załączniki:
Pobierz plik (SKM_C224e18032220590.pdf)SKM_C224e18032220590.pdf[ ]