Zmień kontrast

STAWIAMY NA EKOKREATYWNOŚĆ

 

Nie tylko „Sprzątanie świata”, które  wielu osobom kojarzy się z dbałością o środowisko naturalne, ale także realizacja projektów inwestycyjnych i edukacyjnych, tak bowiem gmina STAWIA NA EKOLOGIĘ.
13 stycznia ruszył nowy projekt przeznaczony dla dzieci i dorosłych, w ramach którego  30 osób z terenu gminy skorzysta z działań mających na celu kształtowanie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej.  Projekt sfinansował Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, a realizacja zadania obejmuje zajęcia stacjonarne i plenerowe w formie warsztatów, konkursów oraz lekcji edukacyjnych prowadzonych przez artystę plastyka z udziałem nauczycieli przyrody i pracowników parków krajobrazowych. Zajęcia odbywają się w trzech świetlicach na terenie gminy, tj. Chodorach, Iwanówce i Niewodnicy Koryckiej. Projekt zakończy wystawa, którą zaplanowano w końcówce maja 2018 r.
Poniżej zdjęcia z pierwszych warsztatów w Iwanówce.

 

DSC 0105 Rozdzielczość Pulpitu

DSC 0107 Rozdzielczość Pulpitu

DSC 0108 Rozdzielczość Pulpitu

DSC 0119 Rozdzielczość Pulpitu

DSC 0120 Rozdzielczość Pulpitu

DSC 0122 Rozdzielczość Pulpitu

DSC 0124 Rozdzielczość Pulpitu

DSC 0125 Rozdzielczość Pulpitu

DSC 0127 Rozdzielczość Pulpitu

DSC 0131 Rozdzielczość Pulpitu

DSC 0136 Rozdzielczość Pulpitu

DSC 0139 Rozdzielczość Pulpitu

DSC 0143 Rozdzielczość Pulpitu

DSC 0151 Rozdzielczość Pulpitu

DSC 0152 Rozdzielczość Pulpitu

DSC 0165 Rozdzielczość Pulpitu

DSC 0169 Rozdzielczość Pulpitu

DSC 0171 Rozdzielczość Pulpitu

INFORMACJA

Urząd Gminy w Turośni Kościelnej informuje, że w dniu 6 stycznia 2018 r.
(sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się
w miejscowości Trypucie, na terenie dawnej bazy SKR,  będzie  nieczynny.