Piętnastu radnych rozpoczynających VII  kadencję Rady Gminy Turośń Kościelna, oraz wójt Grzegorz Jakuć, uroczyście złożyli ślubowanie podczas sesji, która odbyła się w piątek 28 listopada 2014. Na uroczyste posiedzenie przybył ks. dziekan Krzysztof Jurczak, ks. proboszcz Andrzej Sadowski, burmistrz Łap Urszula Jabłońska, dyrektorzy palcówek oświatowych z terenu gminy i mieszkańcy.
 Obrady rozpoczęła zgodnie ze zwyczajem najstarsza radna, czyli w tym wypadku Pani Lucyna Szekalska. Radni w głosowaniu tajnym wybrali na Przewodniczącego Rady Pana Sławomira Kołodko, I wiceprzewodniczącym został Pan Leszek Kondzior, natomiast II Pan Sebastian Bartłomiej Rybołowicz. Podczas obrad wybrano również członków stałych komisji Rady Gminy Turośń Kościelna.
 Komisja Rewizyjna:
Grzegorz Bukłaha,
Piotr Borowski,
Wojciech Bogdanowicz,
Paweł Gołembicki,
Sławomir Kowalewicz
 Komisja Budżetowa:
Wojciech Bogdanowicz,
Sławomir Kołodko,
Leszek Kondzior,
Jarosław Czech,
Lucyna Szekalska.
 Komisja Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej:
Paweł Gołembicki,
Sebastian Bartłomiej Rybołowicz,
Adam Mielech,
Grzegorz Bukłaha,
Jarosław Bruszewski.
 Komisja Oświaty i Kultury:
Lucyna Szekalska,
Sławomir Kołodko,
Zuzanna Anna Tomaszewska- Niemczuk,
Beata Dryl,
Jadwiga Zofia Drozdowska.

 

pierwsz sesja 2

 

pierwsz sesja

 

pierwsz sesja 3

 

pierwsz sesja 4

 

pierwsz sesja 5

 

pierwsz sesja 6

 

pierwsz sesja 7

 

pierwsz sesja 8

 

pierwsz sesja 9

Po czterech latach pracy, w poniedziałek 10 listopada 2014 r. odbyła się uroczysta ostatnia sesja Rady Gminy Turośń Kościelna, kończąca szóstą kadencję samorządu gminnego.
 

 
Po zakończeniu ustalonego porządku obrad, podczas którego została podjęta uchwała w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Turośń Kościelna odbyło się uroczyste zakończenie kadencji. Głos zabrał  Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan Mularczyk, który przede wszystkim skierował podziękowania do kolegów radnych oraz Wójta Gminy za zgodną i solidarną współpracę. Podczas sesji nie zabrakło również podziękowań dla radnych, którzy z rąk Wójta otrzymali drobne upominki, będące dowodem uznania za zaangażowanie w sprawy gminy i lokalnej społeczności.
 

 
Radna Beata Dryl wystąpiła z prośbą o wykreślenie z porządku obrad punktów 4, 5, 6 dotyczących kolejno: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2015 r., rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej za podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2015 rok oraz analizy średniej ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS, przyjmowanej jako podstawa do wymiaru podatku leśnego na 2015 r. oraz stawek podatku od środków transportowych.
 

Wielkie gratulacje dla zawodników z KS MINOTAUR. Podczas Turnieju pokazali wielkie serce do walki i fantastyczne umiejętności techniczne. Igor Bruliński jak zwykle zachwycał kibiców pięknymi rzutami, równie dobrze taktycznie biła się Magda Wiązek oraz Paweł Piotrowicz co pozwoliło wygrać swoje kategorie wagowe. Sebastian Mężyński i  Aleksandra Brzozowska zakończyli Turniej na drugim miejscu, a Cyprian Więsław na trzecim. Jeszcze raz wielkie GRATULACJE!!!
 
Podziękowanie należą się również dla Wójta Gminy Turośń Kościelna Pana  Grzegorza Jakucia  za wspieranie działalności Klubu.
 
W związku opracowywaniem dokumentacji projektowej na „Budowę drogi powiatowej1532B /Bojary - przystanek kolejowy Bojary/”, Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że do dnia 26 listopada 2014r., można zapoznać się z projektem, uzyskać wyjaśnienia oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia.
 
Dokumentacja dostępna jest:
1.   na stronie www.turosnkoscielna.pl
2.   w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna
3.  w Powiatowym Zarządzie Dróg w Białymstoku, ul. Szosa Baranowicka 37
 
Kontakt: projektant Piotr Jakubecki – tel. 792 333 689
Mszą świętą odprawioną przez ks. proboszcza Andrzeja Sadowskiego w kościele pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy rozpoczęły się gminne obchody Święta Odzyskania Niepodległości, w których udział wzięli: mieszkańcy gminy, kombatanci, uczniowie, szwadron kawalerii oraz zaproszeni goście i przedstawiciele samorządu. Po zakończonym nabożeństwie uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik, aby tam złożyć kwiaty i wieńce, a także zapalić znicze w hołdzie obrońcom naszej Ojczyzny. Przemarsz zebranych gości poprzedzały werble dodając całej uroczystości bardzo podniosłego nastroju.
 
IMG 6742
 
IMG 6795
 
IMG 6768
 
IMG 6773
 
IMG 6774
 
IMG 6777
 
IMG 6779
 
IMG 6781
 
IMG 6783
 
IMG 6786
 
IMG 6815
 
Wspólne świętowanie ubarwił występ dzieci z Przedszkola Niepublicznego "Puchatek" w Niewodnicy Kościelnej oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tołczach. 
 
IMG 6792
 
                                     IMG 6823

 

                                                                  NCK dom-kultury-plus-zNCK kolor-web
Dofinansowano  ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+  Inicjatywy lokalne 2014
 
„Poezja jest wszędzie a poeci wśród nas” – pod takim hasłem w dn. 7.11.2014 r. Gminny Ośrodek Kultury zorganizował spotkanie poetyckie z Panią Danutą Dunaj.  Gościem honorowym była Pani dr Ewa Kępa.
 
                                   DSCF5039
 
DSCF5018
 
DSCF5035
 
DSCF5031
 
DSCF5026