Kontynuacja zajęć edukacyjnych - spotkanie z Panią Danutą Sadowską Prezesem Podlskiej Spółdzielni Socjalnej "Razem"  w ramach zadania publicznego "Nasza świetlica-kuźnią talentów" Wars w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego współfinansowanego ze środków Skarbu Państwa – Wojewody Podlaskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
 
IMG 5911
 
IMG 5912
 
IMG 5913

zmniejszony

        W dniu 7 września 2014 roku odbył się na Kompleksie Boisk Sportowych Orlik w Turośni Kościelnej Festyn Strażacki pod nazwą „Sportowo jak jedna rodzina”. Była to pierwsza tego typu impreza sportowo - kulturalna, która została zgłoszona do konkursu Ministra Sportu i Turystyki pod nazwą „Sportowa Gwiazda” obejmująca swym zasięgiem społeczność powiatu białostockiego.
Organizatorem Festynu Strażackiego była Ochotnicza Straż Pożarna z Turośni Dolnej, Komendant Gminny OSP Paweł Kondracki, oraz Beata Kondracka - animator Sportu na obiekcie Orlik w Turośni Kościelnej. Swego wsparcia przy organizacji imprezy udzielili m. in. Związek Młodzieży Wiejskiej, LZS w Białymstoku, Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej.
 We wspólnych zabawach i grach sportowych na kompleksie boisk w Turośni Kościelnej ORLIK 2012 wzięło udział ponad 500 osób. Podczas imprezy odbyły się cztery turnieje piłki nożnej, szkolenie dla kobiet 50+ z nordic walking'u oraz gry i zabawy dla dzieci i młodzieży na bieżni, placu zabaw, skateparku i kompleksie boisk ORLIK.
Około godziny 20.00, po zmaganiach sportowych wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na ognisko integracyjne na stadionie w Turośni Kościelnej. Każdy otrzymał gorący posiłek i napój. Festyn Strażacki „Sportowo jak jedna rodzina” przyjął fanów aktywnego spędzania wolnego czasu nie tylko z Gminy Turośń Kościelna ale także z Juchnowiec, Suraż, Choroszcz.
Impreza była możliwa dzięki hojnym sponsorom tj. Firmie Oshee, Majątkowi Howieny - Anna Mancewicz, Sklepowi Spożywczo - Przemysłowemu „LEX” Lech Matysiuk, Sklepowi Spożywczo- Przemysłowemu Elżbieta Anna Juszczuk oraz Zakładowi Mięsnemu „BOST” w Turośni Kościelnej.
 

Scan 133

 W minioną sobotę 6 września w całym kraju odbywała się trzecia odsłona Narodowego Czytania. W tym roku czytaliśmy "Trylogię" Henryka Sienkiewicza.
Narodowe Czytanie 2014 zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej wspólnie z Niepubliczną Szkołą Podstawową w Niewodnicy Kościelnej, Gminną Biblioteką Publiczną w Turośni Kościelnej oraz jej  Filią w Turośni Dolnej.
Obronę Kamieńca w "Panu Wołodyjowskim" czytali w Turośni Kościelnej Radni Gminy: Beata Dryl, Jadwiga Drozdowska, Dorota Szekalska, Jerzy Bączek oraz pracownik GOK - Alina Kowalczuk.
Fragmenty "Ogniem i mieczem" opisujące obronę Zbaraża odczytali w Turośni Dolnej: Radny Gminy - Sławomir Kowalewicz, pracownik GOK - Agnieszka Bagińska, a także mieszkańcy tej miejscowości: Barbara Oniśko, Małgorzata Sawko i Weronika Sawko.
Obronę Jasnej Góry czyli fragmenty "Potopu" przeczytali w Niewodnicy Kościelnej: Ks. Proboszcz Andrzej Sadowski, Radny Zdzisław Narel oraz Radny Marek Danilewicz.
Pierwsze Narodowe Czytanie zainaugurowała w 2012 r. lektura "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W zeszłym roku, podczas drugiej odsłony czytaliśmy dzieła Aleksandra Fredry.
Pierwsza część "Trylogii" Henryka Sienkiewicza pt.:„Ogniem i mieczem” ukazała się w 1884 r. przynosząc niebywały sukces czytelniczy. Kolejne części:  "Potop" (1886 r.)  i  "Pan Wołodyjowski" ( 1888r.) dopełniły epickie dzieło.
W 1905 r. Henryk Sienkiewicz uhonorowany został literacką Nagrodą Nobla za „wybitne osiągnięcia w dziedzinie eposu”.
nc1
 
nc2
 
nc3
 
nc5
 
nc6
 
nc7
 
nc8
 
nc9
nc10
 
nc11
 
nc12
 
nc13
 
nc14
 
nc15
 
nc16
 
nc17
 
nc18
 
nc19
 
nc20
 
nc21
 
nc22