Jakość spożywanych pokarmów (ich świeżość, skład czy ewentualne zanieczyszczenie) znacząco wpływa na zdrowie ludzkości. Żywność, zawierająca szkodliwe bakterie, wirusy i pasożyty lub niebezpieczne chemiczne substancje, może być przyczyną wielu chorób, począwszy od biegunki aż do nowotworów. Według statystyk, skutki spożycia niebezpiecznych produktów żywnościowych są przyczyną śmierci 2 milionów ludzi rocznie, w tym również wielu dzieci.
Stale pojawiają się coraz to nowe zagrożenia bezpieczeństwa żywności. Zmiany w jej produkcji, dystrybucji i konsumpcji, zmiany środowiskowe, nowe pojawiające się patogeny, oporne na środki przeciwdrobnoustrojowe – wszystko to stanowi wyzwanie dla krajowych systemów bezpieczeństwa żywności. Większa mobilność ludzi i rozwój handlu dodatkowo zwiększają prawdopodobieństwo międzynarodowego rozprzestrzeniania się zagrożenia.
Produkcja i obrót żywnością odbywają się coraz bardziej globalnie, tym samym konieczna staje się potrzeba wzmocnienia systemów bezpieczeństwa żywności wewnątrz i pomiędzy krajami. W związku z tym, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podczas tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia, akcentuje potrzebę poprawy systemów bezpieczeństwa żywności „od pola do talerza”.
WHO opracowała 5 kluczy do bezpiecznej żywności, czylizestaw praktycznych zaleceń dotyczących przygotowywania i przechowywania żywności:
  • Klucz 1: Utrzymuj czystość
  • Klucz 2: Oddzielaj żywność surową od ugotowanej
  • Klucz 3: Gotuj dokładnie
  • Klucz 4: Utrzymuj żywność w odpowiedniej temperaturze
  • Klucz 5: Używaj bezpiecznej wody i żywności

Źródło: www.who.int

 

 W przeddzień Dnia Zakochanych tj.12 lutego Gminny Ośrodek Kultury zorganizował pierwszy Przegląd Piosenki Walentynkowej. Do zmagań konkursowych zgłosiło się  21 uczestników. Wyodrębniono 3 kategorie wiekowe: grupę dzieci najmłodszych (6-9), straszych (10-14) i najstarszych (15-17). Przy wypełnionej niemal do ostatniego miejsca widowni  rozbrzmiały najpiękniejsze piosenki o miłości.
W każdej  kategorii jury w składzie: Radna Gminy Turośń Kościelna Pani Beta Dryl, Radna Gminy Turośń Kościelna Pani Jadwiga Drozdowska oraz Pani  Bożena Bieryło dyrektor GOK  przyznało nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.  Przyznano grand prix publiczności.
Całość imprezy poprowadzili: Pan Lech Jan Mazurek oraz Pan Sergii Romaniuk.
Jak przystało na Dzień Zakochanych każdy uczestnik otrzymał serduszkowy dyplom oraz serduszkową słodycz.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
walentynki2015 9
 
walentynki2015 3
 
walentynki2015 4
 
walentynki2015 5
 
walentynki2015 6
 
walentynki2015 7
 
walentynki2015 10
 
walentynki2015 11
 
walentynki2015 12
 
walentynki2015 13
 
walentynki2015 14
 
walentynki2015 16
 
walentynki2015 17
 
walentynki2015 18
 
walentynki2015 19
 
walentynki2015 20
 
walentynki2015 21
Już po raz VI Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej zorganizowała VI Festiwal Sztuk Bożonarodzeniowych.
Składa się on z następujących  kategorii konkursowych:
Konkurs Plastyczny „Białe Boże Narodzenie barwami malowane”
Konkurs Wokalny „Kolędy i pastorałki głosami dziecięcymi wyśpiewane”
W tym roku zmieniono formułę Festiwalu o kategorie „Przedszkole”.
Z każdym rokiem bierze w nim udział coraz więcej uczestników i już nie tylko z województwa podlaskiego, ale i z Polski (np. szkoła z Chełmna). W tegorocznym wzięło udział ok. 2 tys. uczestników z 90 szkół i przedszkoli.
Celem konkursu jest nawiązanie do bogatej tradycji tworzenia dzieł malarskich przez wielu artystów przez wszystkie stulecia, których inspiracją były Święta Bożego Narodzenia, a jednocześnie „wyzwolone” wśród uczniów wyobraźni plastycznej
i „przelanie” na papier obrazów powstałych z przeżyć wigilijnych i bożonarodzeniowych.
Najpierw został  rozstrzygnięty konkurs plastyczny. Komisja miała trudne zadanie, a poziom oceniono jako bardzo wysoki. Pierwsze miejsca zajęli: w kategorii – przedszkole  Karolina Maksimiuk z  NSP   w Niewodnicy Kościelnej, w kategorii klas I – III  Paweł Miastkowski  ze  SP      w Złotorii, a w kategorii klas IV – VI  Martyna Pietrzak z Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie. W szkole powstała wystawa prac zagrodzonych i wyróżnionych.
Finał wokalny festiwalu odbył się 22 stycznia 2015 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej  w Niewodnicy Kościelnej.  W tym roku łagodna zima nie zakłóciła przyjazdu uczestników Festiwalu. Przyjechali do nas uczniowie wraz z nauczycielami      z wielu szkół podstawowych województwa podlaskiego i Polski (np. Szkoła Podstawowa w Chełmie). Każdy uczestnik otrzymał dyplom i upominek w formie książki.
W konkursie kolęd i pastorałek pierwsze miejsca zajęli: w kategorii – przedszkole Zuzanna Drozdowska z Domowego Przedszkola „Bajeczka”  w Niewodnicy Kościelnej, w kategorii klas I -III Małgorzata Moszczyńska ze SP 12 w Białymstoku, w kategorii klas IV -VI Gabriela Jabłońska ze SP w Białymstoku.
Koncert finałowy odbył się w niedzielę 25 stycznia 2015 roku przy licznym udziale rodzin, mieszkańców i zaproszonych gości. Przy żłóbku i choince laureaci śpiewali kolędy i pastorałki.
Na uroczystości obecny był abp Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki, który osobiście wręczał nagrody, Wiesław Ćwiklińska – Wicekurator Oświaty w Białymstoku, Małgorzata Helena – Łuczaj  - Dyrektor Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Łapach, Witold Karczewski – Prezes Izby  Przemysłowo – Handlowej, Antoni Pełkowski – Starosta Białostocki, Grzegorz Jakuć – Wójt Gminy Turośń Kościelna, Adam Wiński – Dyrektor PFRON – u, Sławomir Kołodko Przewodniczący Rady Gminy Turośń Kościelna wraz z radnymi, Ksiądz Proboszcz Andrzej Sadowski.
Posłowie m. in . Jarosław Zieliński i Krzysztof Jurgiel przesłali listy gratulacyjne i nagrody. Na zakończenie głos zabrał abp Edward Ozorowski, gratulując zwycięzcom
i organizatorom.
Wojciech Strzałkowski – Konsul Republiki Chorwacji w Białymstoku przesłał również  w specjalnym liście życzenia wszystkim uczestnikom festiwalu i dyrekcji szkoły.
Kolejny Festiwal Sztuk Bożonarodzeniowych odbędzie się za rok. Zapraszamy do uczestnictwa.
jaselka niewodnica
 
jaselka niewodnica 2
 
jaselka niewodnica 3
 
jaselka niewodnica 4
 
jaselka niewodnica 5
 
 5 lutego 2015 r odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Turośń Kościelna. Radni oprócz głosowania nad uchwałami wybrali także z pośród swojego grona przedstawiciela do Stowarzyszenia „Gmin Górnej Narwi. Zgłoszono dwóch kandydatów do pełnienia tej funkcji. Pierwszym był przewodniczący Rady Sławomir Kołodko, drugim wiceprzewodniczący Sebastian Rybołowicz. Radni w głosowaniu jawnym wybrali Sebastiana Rybołowicza. Ponadto radni przyjęli uchwały:
Nr IV/20/2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2015 rok.
Nr IV/21/2015 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2015 rok.
Nr IV/22/2015 w sprawie ustalenia – na rok budżetowy 2015 – planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna, a także maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Nr IV/23/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie Gminy Turośń Kościelna prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
Nr IV/24/2015 w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom.
Nr IV/25/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2015.
Nr IV/26/2015 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2015- 2029.
Nr IV/27/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
Nr IV/28/2015 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Turośń Kościelna
do składu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.
Nr IV/29/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu
na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych.
Nr IV/30/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu
na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych.
czwarta sesja 4
czwarta sesja
czwarta sesja 2
czwarta sesja 3
czwarta sesja 5
 
 
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Sołtysowickiej 19 B, 51-168 Wrocław, na zlecenie Miasta Białystok przeprowadza pomiary i badania związane z opracowaniem „Studium transportowego Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF)” obejmującego obszar dziesięciu podlaskich gmin tworzących Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja niniejszego opracowania odbywa się w ramach projektu Przygotowanie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
 
Celem opracowania jest zbadanie obecnego systemu transportowego w mieście i jego obszarze funkcjonalnym oraz określenie potrzeb inwestycyjnych na kolejne lata. W ramach zadania przeprowadzane są m.in. inwentaryzacje parkingów w śródmieściu Białegostoku, celem określenia potrzeb parkingowych mieszkańców oraz osób przyjeżdżających do centrum. Projekt przewiduje również określenie nowych lokalizacji miejsc postojowych oraz ewentualne wynikające z potrzeb zmiany w funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania. Badania prowadzane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18 i od 21 do 23, w soboty od 9 do 14 i od 22 do 24 oraz w niedziele od 9 do 14 i od 21 do 23. Każda z osób pracująca przy tym projekcie posiada stosowny identyfikator.
 
Jednocześnie w ramach projektu analizowany jest także system transportu publicznego. W tym celu została przygotowana specjalna ankieta, w której każdy mieszkaniec Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego może się wypowiedzieć, jak według niego obecnie funkcjonuje komunikacja zbiorowa oraz co można jeszcze poprawić. Poniżej link do ankiety:
 
Ankieta dostępna będzie do dnia 23 lutego 2015 r.
 
Za pomoc w badaniach oraz udział w ankiecie serdecznie dziękujemy.
5 lutego 2015 r. w świetlicy w Turośni Dolnej odbyło się ostatnie już spotkanie z JORRGUSEM i Magdą Niewińską z cyklu "Warsztaty disco polo" w Gminie Turośń Kościelna. Nie zabrakło tańca, śpiewu, tworzenia muzyki, ćwiczeń z emisji głosu oraz oczywiście dobrej zabawy i uśmiechów na twarzach dzieci i młodzieży. Zajęcia zostały zorganizowane przez Wójta Gminy Turośń Kościelna, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
IMG 7459
 
IMG 7455
 
IMG 7446
 
IMG 7411
 
IMG 7423
 
                     IMG 7402              
 
IMG 7440
 
IMG 7438
 
IMG 7462
 
IMG 7416
 
IMG 7414
 
IMG 7408
 
IMG 7470
 
W związku ze zbliżającym się  końcem kadencji sołtysów i rad sołeckich w Gminie Turośń Kościelna w okresie od 7 lutego do 30 marca 2015 r. odbędą się zebrania wyborcze w poszczególnych sołectwach, podczas których mieszkańcy sołectw dokonają wyborów nowych sołtysów i rad sołeckich na lata 2015 – 2018.
Terminy, miejsca oraz porządek zebrań zostaną podane w zawiadomieniach, które rozplakatowane zostaną na terenie sołectwa na co najmniej 5 dni przed zebraniem wyborczym.
 
Serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału w zebraniach wyborczych.
 
                                                                                           Wójt Gminy
                                                                                         Grzegorz Jakuć
W załączeniu: harmonogram zebrań wyborczych
Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 122015.pdf)Zarządzenie Nr 12/2015[ ]