Zmień kontrast

Karta Dużej Rodziny

Od 16 czerwca 2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej, ul. Białostocka 5 przyjmuje wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. W życie wchodzi bowiem uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755).
 
Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. 
Lista miejsc i wysokość zniżek jest aktualizowana na bieżąco. Ponadto informacja dostępna jest również na stronie rodzina.gov.pl.

Karta Dużej Rodziny: pytania i odpowiedzi.
 
Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.
 
Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.
 
Jak wygląda Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54x85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta jest spersonalizowana. Oznacza to, ze znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające przez jej podrobieniem.
 
Jak i gdzie należy się zgłosić po kartę?
Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej, ul Białostocka 5. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.
 
Czy Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie?
Tak, Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.
 
Czy rodzinom, w których znajdują się osoby niepełnosprawne przysługują dodatkowe zniżki?
Zniżki, do których uprawnia Karta Dużej Rodziny, przysługują każdemu członkowi rodziny, w jednakowym wymiarze.  Może się jednak zdarzyć, że instytucja lub firma, która oferuje zniżki, będzie chciała przyznać dodatkową ulgę osobom niepełnosprawnym.
 
Czy rodzicom, którzy nie są w związku małżeńskim lub są po rozwodzie przysługują takie same prawa korzystania z karty?
Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej Rodziny bez względu na to, czy są małżeństwem. Z karty korzystać mogą także małżonkowie rodziców. 
 
Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?
Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.
 
Co zrobić w przypadku zgubienia karty?
Aby otrzymać duplikat karty należy się zgłosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej, przy ul. Białostockiej 5. Duplikat karty wydawany jest za opłatą 8,71 zł.

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

27 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele każdej ze szkół naszej Gminy rozpoczęli obchody tego dnia udziałem we mszy świętej, następnie w poszczególnych szkołach odbyły się oficjalne uroczystości. W Zespole Szkół w Turośni Kościelnej dyrektor placówki Pani Bożena Nienałtowska wręczyła Wójtowi Gminy Turośń Kościelna Panu Grzegorzowi Jakuć oraz proboszczowi Parafii Św. Trójcy w Turośni Kościelnej Andrzejowi Rogozińskiemu specjalne podziękowania za aktywny udział w kreowaniu pozytywnych przemian w Zespole Szkól oraz wspieranie szkolnych inicjatyw.
szkola5
W każdej ze szkół w obecności władz Gminy, grona nauczycielskiego, rodziców, kolegów i koleżanek uczniom zostały wręczone świadectwa szkolne oraz nagrody za osiągnięcia naukowe i sportowe. Rodzicom najlepszych uczniów wręczono listy gratulacyjne.
W tym roku wzorem lat ubiegłych zostały przyznane Nagrody Wójta Gminy dla uczniów promujących Gminę Turośń Kościelna.
Za wybitne osiągnięcia w nauce uhonorowani zostali następujący uczniowie:
Zofia Danowska - Gimnazjum  w Turośni Kościelnej
Krzysztof Struk -  Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej
Aleksandra Komendo -  Szkoła Podstawowa w Tołczach
Julia Weronika Czech - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej
 
Za osiągnięcia w XXXVII Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym  uhonorowany został zespół uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej w składzie:
Olimpia Oliwia Dryl
Karolina Zimnoch
Jakub Rolewicz
Łukasz Bukłaha
szkola1
 
szkola4
 
 
szkola14
 
szkola15
 
szkola3
 
 
szkola13 
szkola2
 
 
szkola6
 
 
szkola10
 
szkola11
 
 szkola12
 
Dla wszystkich uczniów i nauczycieli dzień ten był okazją do podsumowania całorocznej  pracy, a  zarazem początkiem długo wyczekiwanego i zasłużonego wypoczynku.
Pan Wójt, wszystkim dzieciom, młodzieży, Gronu Pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom szkół życzył udanego wypoczynku, samych słonecznych  dni, niezapomnianych wakacyjnych wrażeń oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Most przez rz. Narew k/m Bokiny będzie zamknięty

Firma STRABAG informuje że most przez rz. Narew k/m Bokiny zostanie zamknięty, a ruch odbywał się będzie objazdem w okresie 14.07.2014 - 331.07.2014.