Szanowni Państwo,
 
W związku z otrzymaniem przez Gminę Turośń Kościelna dofinansowania na opracowanie PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ zwracam się z serdeczną prośbą o poświęcenie czasu ankieterowi i udzielenie mu jak najdokładniejszych i wyczerpujących informacji objętych ankietą.
Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument, który ułatwi nam zdobywanie dofinansowania do termomodernizacji oraz instalowania ekologicznych źródeł energii w budynkach gminnych i prywatnych. Realizacja planu sprawi, że będziemy mieli możliwość obniżenia kosztów opłat za energię i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.
Ankieter, który Państwa odwiedzi ma za zadanie zebranie informacji dotyczących Państwa gospodarstwa, mających kluczowe znaczenie dla opracowania bazy danych i samego Planu.
Ponadto informuję, iż zebrane dane posłużą wyłącznie do opracowania Planu.
 
 
Z poważaniem                    
 
Wójt Gminy Turośń Kościelna  
Grzegorz Jakuć             
                                                                INFORMACJA
                                               ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ANKIECIE

 
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Sołtysowickiej 19 B, 51-168 Wrocław, na zlecenie Miasta Białystok przeprowadza pomiary i badania związane z opracowaniem „Studium transportowego Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF)” obejmującego obszar dziesięciu podlaskich gmin tworzących Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja niniejszego opracowania odbywa się w ramach projektu Przygotowanie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Celem opracowania jest zbadanie obecnego systemu transportowego w mieście i jego obszarze funkcjonalnym oraz określenie potrzeb inwestycyjnych na kolejne lata. W ramach zadania przeprowadzane są m.in. inwentaryzacje parkingów w śródmieściu Białegostoku, celem określenia potrzeb parkingowych mieszkańców oraz osób przyjeżdżających do centrum. Projekt przewiduje również określenie nowych lokalizacji miejsc postojowych oraz ewentualne wynikające z potrzeb zmiany w funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania. Badania prowadzane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18 i od 21 do 23, w soboty od 9 do 14 i od 22 do 24 oraz w niedziele od 9 do 14 i od 21 do 23. Każda z osób pracująca przy tym projekcie posiada stosowny identyfikator.

Jednocześnie w ramach projektu analizowany jest także system transportu publicznego. W tym celu została przygotowana specjalna ankieta, w której każdy mieszkaniec Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego może się wypowiedzieć, jak według niego obecnie funkcjonuje komunikacja zbiorowa oraz co można jeszcze poprawić. Poniżej link do ankiety:

http://goo.gl/forms/L3kWbfRW1e

Ankieta dostępna będzie do dnia 23 lutego 2015 r.

Za pomoc w badaniach oraz udział w ankiecie serdecznie dziękujemy.
Drugie spotkanie z cyklu "Warsztaty disco polo" w świetlicy Zalesianach 3.02.2015r. było pełne niespodzianek. Oprócz występów solowych oraz ćwiczeń z emosji głosu, uczestnicy wspólnie z JORRGUSEM i Magdą Niewińską napisali swój własny utwór muzyczny poczynając od tekstu po rytm i melodię. Zajęcia zostały zorganizowane przez Wójta Gminy Turośń Kościelna, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
IMG 7325
 
IMG 7326 IMG 7332
 
IMG 7330
 
IMG 7343
 
IMG 7337
 
IMG 7346
 
IMG 7347
 
IMG 7351
 
IMG 7353
29 stycznia 2015r. w świetlicy w Turośni Dolnej odbyły się "Warsztaty disco polo" z JORRGUSEM i Magdą Niewińską. Artyści podzielili się z dziećmi i młodzieżą swoją wiedzą dotyczącą śpiewu i występów scenicznych oraz zaprezentowali ćwiczenia służące rozwijaniu umiejętności wokalnych. Wizytę na warsztatach złożył również Pan Grzegorz Jakuć Wójt Gminy Turośń Kościelna.
 
IMG 7283
 
IMG 7253
 
IMG 7256
 
IMG 7259
 
IMG 7255
 
IMG 7261
 
IMG 7279
 
IMG 7263
 
IMG 7264 IMG 7277
 
IMG 7265
 
IMG 7286
 
We wtorek 27 stycznia 2015 r. w świetlicy w Zalesianach odbyły się pierwsze zajęcia z cyklu
„Warsztaty disco polo” prowadzone przez Magdę Niewińską oraz JORRGUSA.  
 
IMG 7248
 
Dzieci i młodzież poznały tajniki emisji głosu, a także same mogły się sprawdzić w roli artysty
śpiewając znane i nowo poznane piosenki.  
 
IMG 7142
 
IMG 7159
 
IMG 7155
 
IMG 7164
 
IMG 7223
 
Warsztatom towarzyszyły uśmiechy na twarzach uczestników oraz świetna zabawa przy muzyce.
 
IMG 7186
 
IMG 7193
 
IMG 7218
 
IMG 7199
 
IMG 7212
 
Zajęcia zostały zorganizowane przez Wójta Gminy Turośń Kościelna, Gminny Ośrodek Kultury
oraz Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Następne warsztaty disco
polo już w najbliższy czwartek 29 stycznia w świetlicy w Turośni Dolnej. Serdecznie zapraszamy!
 
IMG 7213
 
IMG 7215
 
                                     IMG 7228
 
IMG 7247
 
IMG 7246
 
 
 

                      FERIE W BIBLIOTECE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań wody z punktów stałych poboru próbek wody, wyznaczonych dla poszczególnych wodociągów w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego informuje, że woda z wodociągów publicznych: Pomigacze, Baciuty, Turośń Dolna, Tołcze, Czaczki Małe nadaje się do spożycia przez ludzi.

 

                                                       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
                                                                         w Białymstoku
                                                          lek. med. Zbigniew Wojciech Zwierz
 

Mazurek ferie

Stwórz z młodymi ludźmi projekt, dzięki któremu poczują się oni ważni i docenieni! 
Rusza Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2015” na projekty dla młodych ludzi. Takie, o których będzie głośno w całej okolicy! Takie, które odmienią życie uczestników! Takie, z których to oni sami będą dumni! Nieważna jest dziedzina – ważny jest rozmach, zaangażowanie i samodzielność młodych ludzi.  
Udział w Programie „Równać Szanse 2015” to prestiż i dowód profesjonalizmu. Twórcą programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci
i Młodzieży – najlepsze rekomendacje i najlepsze towarzystwo, gdy chce się zyskać status naprawdę skutecznej organizacji.
Wygrana w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym to dotacja do 40 000 zł na projekt
15-miesięczny (trwający od 1 lipca 2015 roku do 30 listopada 2016 r.). Zapraszamy organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z małych miejscowości do       20 000 mieszkańców.
Termin składania wniosków upływa 10 marca 2015 roku. Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego czekają na naszej stronie internetowej: www.rownacszanse.pl
W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Kończąc swój udział w ciekawym projekcie muszą zyskać poczucie, że zrobili coś nowego, ważnego i dającego pewność siebie; że zdobyli umiejętności cenne w ich obecnym        i dorosłym życiu. Muszą uwierzyć, że zrobili krok właśnie w tym kierunku.