Targi wrzesien 2015 oficjalny A3

23 sierpnia na hali sportowej Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej odbył się koncert pn. "Santo Subito"  Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny z udziałem solistów, chóru i orkiestry. Koncert został zorganizowany przez Ks. Proboszcza Andrzeja Rogozińskiego w ramach obchodów Jubileuszu Parafii w Turośni Kościelnej. 
 
IMG 0485
 
IMG 0553
 
IMG 0473
 
IMG 0503
 
IMG 0468
 
IMG 0472
 
IMG 0480
 
IMG 0520
 
IMG 0530
 
IMG 0537
 
IMG 0561
 
IMG 0562
 
IMG 0574
 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej informuje o terminach składania wniosków w sprawach: Szczegółowe informacje na stronie: http://gops.turosn.pl/page.php?menuID=18
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
·      przyjmowanie wniosków na nowy rok szkolny następuje od 1 do 15 września 2015 r.
 
ŚWIADCZENIA RODZINNE
·      przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy następuje od 1 września 2015 r.
 
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
·      przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy następuje od 1 sierpnia 2015 r.
 
Do wniosków w sprawie przyznania zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2015/2016 obowiązują dochody uzyskane w 2014 roku.
Do wniosków w sprawie przyznania pomocy materialnej dla uczniów na rok szkolny 2015/2016 obowiązują dochody uzyskane w miesiącu sierpniu 2015 roku.
 
Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej, ul. Białostocka 5, pokój nr 5 i 6, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, informacje pod nr tel. (85) 715-80-19.

               plakat czytanie maly

                        plakat slask maly

Informacja Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 12 sierpnia 2015 r. o losowaniu składów obwodowych komisji ds. referendum w Gminie Turośń Kościelna

Załączniki:
Pobierz plik (SKM_C224e15081215280.pdf)Informacja[ ]
W związku z opublikowaniem dn. 14 lipca 2015 r. Decyzji Wykonawczej Komisji (EU) Nr 2015/1169 zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, w odniesieniu do wpisów dotyczących Estoni, Litwy i Polski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku, informuje iż zgodnie z w/w aktem prawnym do obszaru objętego ograniczeniami na terenie powiatu białostockiego została włączona północno-wschodnia cześć gminy Zabłudów, ograniczona drogą nr 19 i na jej przedłużeniu droga nr 685.