Wyniki badań wody w wodociągach na terenie Gminy Turośń Kościelna

Załączniki:
Pobierz plik (Scan 105.PDF)Informacja[ ]
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 4a dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2013poz.991) - od dnia 31 sierpnia 2014 roku wszyscy bez względu na wiek poruszając się poza obszarem zabudowanym po zmierzchu obowiązani będą do posiadania elementów odblaskowych tak, aby byli widoczni dla innych uczestników ruchu drogowego.
 

 

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna

Załączniki:
Pobierz plik (Scan 104.PDF)Ogłoszenie[ ]
Jak co roku w  Borowskich Olkach mieszkańcy wraz z zaproszonymi gośćmi  modlili się wspólnie pod pomnikiem poświęconym pamięci bł. Antoniego Beszty - Borowskiego. Mszę świętą odprawił ks. proboszcz Krzysztof Herman. Na nabożeństwo przybyło kilkadziesiąt osób, był także Wójt Gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć i pracownicy urzędu gminy. Miejsce rocznicowych modlitw nie jest przypadkowe.  To właśnie tu w Borowskich Olkach w 1880 roku przyszedł na świat błogosławiony Antoni Beszta - Borowski . Uczył się w Surażu i w Białymstoku, potem studiował w Seminarium Duchownym w Wilnie gdzie 17 sierpnia 1904 przyjął święcenia kapłańskie. Pracę duszpasterską rozpoczął w Wilnie w kościele św. Rafała, następnie pracował w Surwiliszkach i Prużanie. Od 1920 roku był duszpasterzem w Bielsku Podlaskim pełniąc obowiązki proboszcza i dziekana bielskiego (od 1927 roku). Po wybuchu II wojny światowej bp. Kazimierz Bukraba mianował Antoniego Besztę - Borowskiego Wikariuszem Generalnym Diecezji Pińskiej. 15 lipca 1943 został aresztowany przez Niemców i tego samego dnia rozstrzelany w lesie w pobliżu Bielska Podlaskiego wraz z 49 innymi osobami. Uprzednio był przestrzegany przed mającym nastąpić aresztowaniem, ale nie chciał opuścić swoich parafian. 13 czerwca 1999 został beatyfikowany przez Jana Pawła II wraz z grupą polskich męczenników II wojny światowej. Jego relikwie zostały złożone w bocznym ołtarzu w bazylice Narodzenia NMP i Św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim. We wsi Borowskie Olki, gdzie się urodził, znajduje się krzyż-pomnik poświęcony jego czci.
borowskie msza220
 
borowskie msza120
 
borowskie msza320
 
borowskie msza420
 
borowskie msza520
 
borowskie msza620
 
borowskie msza720
 
borowskie msza920
 
borowskie msza1020
 
borowskie msza220 2
 
borowskie msza120 2
 
borowskie msza320 2
 
borowskie msza520 2
 
borowskie msza420 2
 

 

W 2014 r. po raz kolejny Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje udzielić pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników – tzw. „Wyprawka szkolna”.

 

Skorzystać z pomocy będą mogły dzieci:

 

- uczące się w II, III i VI klasie szkoły podstawowej,  z rodzin w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto.

 

- dzieciom niepełnosprawnym uczęszczającym do szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

- z klas II, III, VI szkoły podstawowej, w przypadku gdy  w rodzinie występuje: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, alkoholizm, zdarzenia losowe, z rodzin niepełnych, wielodzietnych,  itp.   Pomoc w tym przypadku przyznawana jest na podstawie decyzji dyrektora szkoły.   

 

Wnioski można składać w terminie do 16 września 2014 r.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Turośń Kościelna, szczegółowe informacje oraz wniosek w załączeniu.
sesjaXXXIV 1
Nadanie nazwy ulicy w Niewodnicy Kościelnej, oraz ustalenie opłat za przedszkole samorządowe, o tym między innymi decydowali Radni Gminni na ostatniej sesji w lipcu 2014 r. Już wiadomo ile zapłacą za przedszkole rodzice. Pierwsze pięć godzin pobytu dzieci w przedszkolu będzie bezpłatne. Pozostałe godziny będą płatne: złotówkę za jedno dziecko z rodziny uczęszczające do przedszkola, pięćdziesiąt groszy za drugie dziecko z rodziny, a za trzecie i kolejne opłaty nie będą pobierane.  Radni na sesji przyjęli  następujące uchwały:
1. W sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Turośń Kościelna.
2. W sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na 2014 rok.
3. W sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2014- 2029
4. W sprawie udzielenia dotacji ochotniczym strażom pożarnym z Gminy Turośń Kościelna
5. W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niewodnica Kościelna (ul. Cyprysowa).
6. W sprawie członkostwa Gminy Turośń Kościelna w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja rozwoju Ekonomicznego Wsi (Lokalnej Grupie Działania)
 
Szczegóły uchwał dostępne są w BIP-ie.
 
Interpelacje złożone na XXXIV Sesji Rady Gminy Turośń Kościelna dnia 10.07.2014 r.
Radna Teresa Wiszowata:
zgłosiła potrzebę naprawy drogi wojewódzkiej nr 682, gdzie przy wjeździe do Turośni Dolnej jadąc od strony Białegostoku zapadł się asfalt (na wysokości posesji nr 15)
 Radny Wacław Danilczuk:
zgłosił potrzebę załatania ubytków w drodze na ul. Lipowej jadąc w stronę banku w Turośni Kościelnej
Radny Bogdan Mularczyk:
zgłosił potrzebę naprawy drogi gminnej oznaczonej nr geod. 567 w miejscowości Baciuty Wieś, gdzie spływająca woda spowodowała powstanie wyrwy (na wysokości posesji 1 i 2).
 
Wolne wnioski:
Radna Beata Dryl:
zgłosiła potrzebę poprawienia stanu chodnika na ul. Lipowej w Turośni Kościelnej, gdyż jest on pozapadany i nie spełnia swojej funkcji
 Radny Jerzy Bączek:
zapytał, czy będą podejmowane działania w związku ze starą szkoła w Tołczach, która ulega dewastacji
 Radny Sławomir Kowalewicz:
zgłosił potrzebę wycięcia krzaków na wyjeździe z drogi gminnej na drogę wojewódzką nr 682 w miejscowości Stoczki.
zapytał o termin zamontowania znaków uzupełniających pod znakami ograniczającymi tonaż w Niewodnicy.
 Radna Łucja Barbara Bień:
zapytała, czy w Niewodnicy Koryckiej będzie montowany próg zwalniający
 Sołtys wsi Zalesiany Sebastian Rybołowicz:
zgłosił potrzebę wykoszenia trawy przy świetlicy wiejskiej w Zalesianach
 Radny Bogdan Mularczyk:
w imieniu sołtysa wsi Zawady zgłosił potrzebę naprawy zadaszenia przy kominie na świetlicy wiejskiej we wsi Zawady.
 
Zgłoszone przez radnych interpelacje, które są w kompetencjach Gminy, Wójt zlecił do natychmiastowej realizacji. Sprawy, które dotyczą mieszkańców a nie są w zakresie działań Gminy, będą skierowane do odpowiednich jednostek i urzędów.
sesjaXXXIV 2
 
sesjaXXXIV 3
W dniu 04.07.2014r. w Białymstoku rozpoczął się  XXIX ogólnokrajowy  Zlot Synów Pułku. Zlot odbywa się co dwa lata w różnych miastach kraju ku pamięci walk z okupantem. Obecnie Synowie Pułku wchodzą w skład  Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, stanowiąc najmłodszą autonomiczną grupę środowiskową kombatantów - organizacji zrzeszającej kombatantów, którzy nie mając ukończonych 17 lat brali udział w walce o wolna i niepodległą Polskę.
 
IMG 0865
 
IMG 0929
 
Podczas uroczystej inauguracji zlotu w auli Internatu przy X  LO w Białymstoku dokonano wyróżnień i odznaczeń osób zasłużonych dla organizacji.
 
IMG 0869
 
IMG 0872
 
Z ramienia Gminy Turośń Kościelna odznaczenie  "Za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych" otrzymał Pan Grzegorz Jakuć - Wójt Gminy Turośń Kościelna a odznaczenie "Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych" otrzymała Pani Bożena Bieryło Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej. Zaszczytne wyróżnienia  wręczał m.in.: Komandor Józef Czerwiński.
 
zd
 
IMG 0899
 
IMG 0890
 
IMG 0925