plakat koncert1 strona ZM

                  plakat rzeźbiarz zm

Gmina Turośń Kościelna informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Turośń Kościelna” jest dotowana na podstawie umowy nr 135/14/B-OZ/AZ-105/DA z dnia 30.07.2014 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

wfosigw

Dyrektorzy szkół,  przedszkoli, nauczyciele, nauczyciele seniorzy oraz zaproszeni goście, wzięli udział w uroczystości zorganizowanej w przeddzień obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie miało miejsce  w świetlicy wiejskiej w Trypuciach.
 
IMG 6143
 
 
Nauczycielom, pracownikom szkół i przedszkoli najserdeczniejsze życzenia wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności, satysfakcji z pracy, dumy z wychowanków oraz zdrowia złożyli: Wójt Gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć, Ks. Proboszcz Andrzej Sadowski, Ks. Proboszcz Jarosław Jóźwik,  Przewodniczący  Rady Gminy Turośń Kościelna Bogdan Mularczyk.
 
IMG 6145 IMG 6148
                                        IMG 6151
 
Nagrodę Wójta Gminy Turośń Kościelna za szczególne zaangażowanie w życie szkół i przedszkoli w minionym roku szkolnym otrzymali dyrektorzy oraz nauczyciele:
 
Pani dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej Bożena Nienałtowska
 
IMG 6153
 
Pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Tołczach Pani Anna Łupińska
 
IMG 6156
 
Pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej Pani Ewa Chrabołowska
 
IMG 6157
 
Pani vice -dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej Pani Beata Szymoniuk
 
IMG 6155
 
Pani Elżbieta Puścian ze Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej
 
IMG 6158
 
Szczególne podziękowania otrzymała Pani Nina Muszyńska dyrektor Niepublicznego Przedszkola Puchatek w Niewodnicy Kościelnej.
 
IMG 6160
 
Dyrektorzy szkół i przedszkoli także przyznali nagrody wyróżniającym się nauczycielom.
 
Dodatkowym upominkiem dla wszystkich był koncert zespołu Sarakina Balkan Band
 
IMG 6193
 
IMG 6194
Gmina Roku 2014 - to tytuł przyznawany samorządom, które efektywnie wykorzystują środki unijne, inwestują w rozwój swojego regionu, a także dbają o warunki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości oraz o jakość życia mieszkańców.
 
 
Sezon ogrodniczy dobiega końca, październik to ostatni moment na dokonanie nasadzeń i przygotowanie ogrodu do zimy. Targi Ogrodnicze będą doskonałą okazją do uzupełnienia kolekcji roślin i poznania nowinek ogrodniczych. 11 i 12 października zapraszamy do Szepietowa na dwudzieste pierwsze Jesienne Targi Ogrodnicze i drugie Targi Leśne
 Miłośnicy przydomowych sadów i ogrodów będą mogli wybierać wśród bogatego asortymentu drzew i krzewów owocowych i ozdobnych, bylin, cebul kwiatowych, kwiatów doniczkowych oraz warzyw i owoców sezonowych. Rękodzielnicy zaprezentują swoje wyroby, a producenci regionalni przywiozą podlaskie przysmaki. Pszczelarze zaoferują wartościowe miody z podlaskich pasiek, które będą jak znalazł na zimę.
 Targom Ogrodniczym po raz drugi będą towarzyszyć Targi Leśne „Las i my”. To jedyne, tak wielkie w województwie podlaskim, wydarzenie związane z lasem. To doskonała okazja do poznania aktualnych trendów i nowości związanych z rynkiem drzewnym i gospodarką leśną. Zainteresowani będą mogli skorzystać z doradztwa leśnego. Dla zwiedzających przygotowano wiele atrakcji: konkursów i zabaw edukacyjnych, a także pokazy sygnalistów myśliwskich.
W programie targów ogrodniczych:
Podsumowanie konkursów „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne województwa podlaskiego” i „Piękna i estetyczna wieś”.
Rozstrzygnięcie konkursów: Najatrakcyjniejsze stoisko, Najbogatsza oferta i Hit Targów Ogrodniczych.
Doradztwo specjalistów PODR w Szepietowie i instytucji obsługujących rolnictwo.
W programie targów leśnych:
Otwarte forum dyskusyjne pt. „Organizacja nadzoru nad lasami niepaństwowymi”.
Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Las i my”.
Rozstrzygnięcie konkursu Hit Targów Leśnych „Las i my”.
jesien plakat
 
Lesne plakat
 
Kontynuacja zajęć muzycznych i środowiskowych - odwiedziny u  Pani sołtys Turośni Dolnej - Jadwigi Gaińskiej 
w ramach zadania publicznego "Nasza świetlica-kuźnią talentów" w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego współfinansowanego ze środków Skarbu Państwa – Wojewody Podlaskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
 
Zajęcia muzyczne
IMG 5915
 
Działania środowiskowe:
IMG 5926
 
IMG 5929
 
IMG 5931
 
IMG 5935
 
IMG 5945
 
IMG 5936
 
IMG 5941
 
IMG 5943
 
 
Przed 75 laty, 27 września 1939 r., rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Było ono fenomenem na skalę światową. W żadnym innym kraju okupowanej Europy nie powstały struktury podobne do Polskiego Państwa Podziemnego. „My z niego wszyscy….” takie hasło przyświecało gminnym obchodom rocznicowym powstania Polskiego Państwa Podziemnego zorganizowanym w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej.
Następnie Pani Dyrektor Bożena Nienałtowska powitała przybyłych gości, swoją obecnością zaszczycili nas kombatanci, pan Wójt Gminy Grzegorz Jakuć, ksiądz proboszcz Andrzej Sadowski, także dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pani Bożena Bieryło, przedstawiciel Białostockiego Oddziału IPN-u pan dr Marcin Markiewicz, radni, pracownicy urzędu gminy, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Turośń Kościelna.
Po powitaniu gości, głos zabrał pan Grzegorz Jakuć, który w swoim przemówieniu okolicznościowym zwracał uwagę, jak ważne jest dziś pielęgnowanie pamięci o ludziach, którzy dla Wolnej Polski złożyli ofiarę swojego życia.
Następnie wszyscy zgromadzeni goście mogli obejrzeć część artystyczną o tematyce historyczno- patriotycznej przygotowaną przez uczniów gimnazjum.
W montażu słowno-muzycznym uczniowie wyrażali cześć i szacunek żołnierzom za ich bohaterstwo i ofiarę życia, za niepodległą Polskę, słowami wielkich polskich poetów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, A. Słonimskiego, W. Broniewskiego.
Pieśni patriotyczne w wykonaniu szkolnego chóru budziły żywe wspomnienia wśród zgromadzonych kombatantów.
Ciekawym uzupełnieniem występów była prezentacja multimedialna, przedstawiająca struktury Podziemnego Państwa Polskiego. Akademię zakończyły słowa recytatora o szukanie prawdziwej drogi człowieka XXI wieku.
„Zgubiłeś drogę? Dokąd iść, nie wiesz, człowiecze nowego wieku? Nie pamiętasz, czy nie chcesz pamiętać tego, co powinieneś, tego, co najważniejsze? Ja przypomnę Ci. Posłuchaj. Niechaj historia Ci pokaże, jakie było i jakie jest to Twoje miejsce na ziemi, bowiem naród, który nie zna swojej historii, traci tożsamość”.
Dalszą część uroczystości wypełniły refleksje i wspomnienia tych, dla których hasło „Bóg – Honor – Ojczyzna” było motywem codziennych poczynań. O czasach wojennych wspominali: wiceprezes Zarządu Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych kpt. Zdzisław Tabor oraz wiceprzewodniczący Związku Inwalidów Wojennych ppor. Jan Moczulski. Oby to, co dla nich stanowiło wartość największą było też punktem odniesienia dla nas. Abyśmy zawsze potrafili dostrzec i wybrać to, co w życiu najważniejsze.
Obchodom tego święta towarzyszyła również wystawa o Zbigniewie Rećko ps. Trzynastka -młodym bohaterze białostockiego podziemia, który idei Wolnej Polski złożył najwyższą ofiarę - życie. Wystawę przygotowało Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku, którą zaprezentował dr Marcin Markiewicz.

ppp1

 

ppp3

 

ppp4

 

ppp6