25 kwietnia 2013r. odbyła się XXII sesja Rady Gminy Turośń Kościelna VI Kadencji,
Radni wysłuchali sprawozdania Pana Wójta Grzegorza Jakuć z działalności w minionym okresie międzysesyjnym.
xxiisesja320
Jednym z punktów sesji było przyjęcie sprawozdania ze współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.Radny Pan Zdzisław Narel, Przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół Niewodnicy przyznał, że współpraca organizacji pozarządowych z Gminą Turośń Kościelna układa się bardzo dobrze.W dowód uznania przekazał na ręce Wójta, "Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych" wydany przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT.
 xxiisesja920
W interpelacjach radni zgłaszali prośby o naprawy dróg powiatowych i fragmentów dróg gminnych, wybudowanie oświetlenia w Czaczkach Małych, tzw. w Rekach, wpłynięcia na przewoźników regionalnych, aby zwiększyli częstotliwość połączeń autobusowych z Białymstokiem, a także wycięcie krzaków przy wjeździe do Barszczówki. Na sesji obecny był także Radny Powiatu Białostockiego Pan Paweł Kondracki, którego poproszono o zgłoszenie w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, potrzeby pilnego naprawienia dróg powiatowych biegnących przez teren gminy, szczególnie w Dobrowodzie i Zawadach. Zdaniem radnych stan dróg w tych miejscowościach jest fatalny i zagraża bezpieczeństwu użytkowników.
 
xxiisesja1420
 xxiisesja1520
xxiisesja1920
 
Radni przyjęli też uchwały : W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań w zakresie sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasu dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych. W sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna
na 2013 rok. W sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także przyznano zwolnienia z obowiązku realizacji tych zajęć. Przyjęto też protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy.
xxiisesja1220
Po zakończeniu sesji, władze gminy, radni i sołtysi, pojechali w teren , aby osobiście zobaczyć stan dróg i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Turośń Kościelna. Objazd po Gminie miał za zadanie, pomóc w prawidłowej ocenie tego co wymaga najpilniejszej interwencji ze strony Gminy Turośń Kościelna.
xxiisesja120
 

21 kwietnia 2013 r. w Gminie Turośń Kościelna uroczyście obchodzono Dzień Seniora.

senior11620

senior7520

Ponad 50 emerytów i rencistów ze wsi Markowszczyzna, Niecki, Zalesiany spotkało się w świetlicy w Zalesianach. Oprócz dostojnych seniorów we wspólnym spotkaniu uczestniczyli m.in.: Wójt Gminy Turośń Kościelna Pan Grzegorz Jakuć, Proboszcz Parafii z Niewodnicy Kościelnej Ks. Andrzej Sadowski, Radny Gminy Pan Grzegorz Kluczyk, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Bożena Bieryło, sołtys wsi Niecki Pan Wojciech Bogdanowicz. Gościem honorowym była Pani Beata Orzołek Dyrektor Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, która przyjechała wraz z zespołem "KOLNEŃSKIE DZIEWCZYNY".

senior1320

senior2120

senior4120

senior4520

W pierwszej części programu wszystkich zebranych powitał Wójt Gminy Turośń Kościelna, który złożył seniorom najlepsze życzenia długich lat w zdrowiu, życząc aby jesień życia spędzali szczęśliwie bez względu na wiek, w którym poczują się seniorami. Wzniesiono uroczysty toast życząc Naszym Kochanym Seniorom  kolejnych tak udanych jubileuszy. 

Po części oficjalnej wystąpili nasi goście z Kolna oraz Młodzieżowa Grupa Folkowa i zespół instrumentalno - wokalny działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Turośni Kościelnej. W przygotowanym repertuarze znalazły się utwory rozrywkowe i występ kabaretowy.

senior5320

senior2020

Najstarsi uczestnicy Dnia Seniora otrzymali z rąk Wójta specjalne kosze pełne słodkich upominków.

senior10920

senior11120

senior11220


Zabawa przy muzyce trwała do późnych godzin wieczornych.

 

senior9420

 

Niestety nie wszyscy zaproszeni seniorzy mogli wziąć udział w gminnej uroczystości. Nieobecnym, najstarszym zaproszonym seniorom z miejscowości Markowszczyzna, Niecki, Zalesiany - Wójt Gminy Pan Grzegorz Jakuć osobiście przekazał słodkie upominki.

9 kwietnia w świetlicy w Trypuciach odbyła się konferencja pt. „Finansowanie Przedsięwzięć Proekologicznych”, zorganizowana przez Fundację Akademia Samorządności, oraz Wójta Gminy Turośń Kościelna Pana Grzegorza Jakucia. Honorowym patronatem objął ją Poseł na Sejm RP Pan Krzysztof Jurgiel.
 
samorzad220
 
W spotkaniu wzięli udział licznie przybyli samorządowcy z województwa podlaskiego i przedsiębiorcy. Dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszył się temat przygotowany przez Pana Artura Michalskiego dotyczący: „Przeglądu dostępnych środków pomocowych dla samorządów i przedsiębiorców w programach krajowych i unijnych.”
samorzad120
 

Wójt Gminy Turośń Kościelna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna.

Szczegły w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie o naborze.pdf)ogłoszenie o naborze.pdf[ ]
W niedzielę 14 kwietnia 2013 roku uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym p.w. św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej rozpoczęła się uroczystość patriotyczna dla uczczenia 150. Rocznicy Powstania Styczniowego. Wśród dostojnych gości byli: ks. Wiesław Gutowski - Rezydent Parafii Ducha Świętego w Białymstoku, Radni Gminy Turośń Kościelna na czele z Z-cą Przewodniczącego Panem Zdzisławem Narel, dyrektorzy, pracownicy i uczniowie szkół z terenu Gminy Turośń Kościelna, pracownicy Urzędu Gminy, druhowie z Jednostki OSP Niewodnica Korycka, mieszkańcy naszej gminy.
150rocznica220
 
 
150rocznica320
Niezwykle ciekawą i żywą lekcję historii dot. Kazimierza Kobylińskiego mieszkańca wsi Zalesiany - dowódcy oddziału kosynierów, [później oddziału konnego płk O. Duchnickiego] - przybliżył Ks. Proboszcz Andrzej Sadowski.
 150rocznica520
 
150rocznica420Wójt Grzegorz Jakuć w przemówieniu zwrócił uwagę na to, że Powstanie Styczniowe jest niesłychanie ważnym wydarzeniem w naszych dziejach, wartym przypominania i pamiętania, jest pięknym świadectwem szlachetnej wartości polskich tradycji patriotycznych. Na zakończenie dodał "Paradoksalnie Powstanie Styczniowe pomimo swojej klęski było podwaliną pod zręby nowoczesnego państwa polskiego, które ostatecznie odrodziło się w 1918r."
150rocznica820
 
150rocznica1020Po zakończonej Mszy Św., poczty sztandarowe oraz delegacja z Wójtem Gminy Turośń Kościelna na czele przemaszerowała pod symboliczny pomnik upamiętniającym poległych 1918-1920 r., aby złożyć kwiaty i zapalić znicze. 150rocznica1320
 
150rocznica1520
 
150rocznica1620
 
150rocznica120Druga część uroczystości była niejako dopełnieniem rysu historycznego Powstania Styczniowego. Po zakończonej uroczystości można było obejrzeć ekspozycję plenerową przygotowaną przez Muzeum Wojska Polskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej pt. "Poszli w boje chłopcy nasze....Powstanie styczniowe 1863-1864", przedstawiającą niezwykły reportaż fotograficzny Andrzeja Górskiego złożony ze zdjęć wykonanych w technice mokrego kolodiomu. Zaprezentowane wielkoformatowe reprodukcje przedstawiają rekonstrukcję fotograficzną miejsc i czasu historycznych wydarzeń z lat 1863-1864. 150rocznica1920
 
 
150rocznica1820
 
150rocznica1720
 
150rocznica2020Obecnie wystawę do końca kwietnia br. można obejrzeć w siedzibie Urzędu Gminy Turośń Kościelna przy ul. Białostockiej 5 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do godz. 15:30
 
W dniu 23.03.2013 r. Judocy Klubu Sportowego „MINOTAUR” w Turośni Kościelnej zanotowali kolejny udany występ - tym razem wzięli udział w VI Mistrzostwach Politechniki Białostockiej w Judo, rozgrywanym w hali sportowej Politechniki Białostockiej. W zawodach wzięło udział 10 klubów, w tym 3 z zagranicy, a na zawody przybyła rekordowa liczba 300 zawodników. Stoczono wiele walk na naprawdę wysokim poziomie. Dla większości naszych zawodników był to pierwsze zawody, a co za tym idzie było dużo stresu. Mimo tego przysporzyli trenerowi wiele satysfakcji po stoczonych walkach.
Wyniki naszych zawodników:
II miejsce:
Więsław Cyprian – 32 kg
Roszkowski Sebastian – 73 kg
Makowska Dominika – 40 kg
Hermanowski Jakub – 42 kg
III miejsce:
Ambrożko Benedykt – 42 kg
Danilczuk Jakub – 50 kg
Juszczuk Michał – 52 kg
Borowski Jakub – 36 kg
Bagiński Jakub – 57 kg
IV miejsce:
Sawicki Maciej – 73 kg
V miejsce :
Szewko Ewelina – 48 kg
VII miejsce:
Olendzka Kinga – 33 kg
Sosinowicz Patryk, Struk Krzysztof, Olendzki Jakub-udział w zawodach
Trenerem zawodników jest Przemysław Jaroszewski. Życzymy naszym reprezentantom kolejnych tak udanych startów, a dzieci i młodzież zachęcamy do uprawiania tej pięknej dyscypliny sportu.
zawody judo120
zawody judo220
zawody judo320zawody judo420
zawody judo520
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, iż dnia 16 kwietnia 2013 roku /wtorek/ o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Zalesianach, odbędzie się zebranie mieszkańców wsi Zalesiany i Markowszczyzna.
 
 
Kontakt:
Krzysztof Dudziński – tel. 85 715 80 00