Nadzwyczajna XXV Sesja Rady Gminy Turośń Kościelna odbyła się 23 sierpnia 2013 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej. Radni przyjęli:
- uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na 2013 rok.
- uchwałę w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2013 - 2028
- uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę Turośń Kościelna od Powiatu Białostockiego zadania w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową ( droga Nr 1545B Niewodnica Kościelna – Trypucie ).
- uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę Turośń Kościelna od Powiatu Białostockiego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową.(droga Nr 1547B na odcinku miejscowości Tołcze.)
-uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajem – w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony – lokalu gospodarczego, położonego w budynku mieszczącym się na nieruchomości należącej do Gminy Turośń Kościelna. (Turośń Kościelna, ul. Białostocka 7).
-uchwałę w sprawie wyrażenia zgody za zbycie – w drodze darowizny – nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Turośń Kościelna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 641/122 na rzecz Powiatu Białostockiego.
- uchwałę w sprawie wyrażenia woli współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym.
 
Gmina Turośń Kościelna informuje, że realizacja zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Turośń Kościelna” jest dotowana na podstawie umowy nr 137/13/B-OZ/AZ-105/DA z dnia 19 lipca 2013 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
 
        W dniu 11 sierpnia 2013 roku w Turośni Kościelnej odbył się I Turniej Siatkówki Plażowej o puchar Wójta. W zawodach wzięło udział 11 par. Oprócz zawodników z gminy wystąpiły także zespoły z Białegostoku , Hajnówki i Augustowa.
        Pomysłodawcą i organizatorem I turnieju był Mateusz Kondzior wraz z rodziną i przyjaciółmi. Oprócz siatkarskich emocji organizatorzy zapewnili pokaz Klubu Sportowego Parkour Białystok. Kibice mogli sprawdzić swoich sił w zumbie, rytmicznym tańcu nowoczesnym prowadzonym przez instruktorkę szkoły tańca SalsaFit. Dla wszystkich głodnych czekało ognisko a kiełbasę zapewniło lokalne przedsiębiorstwo mięsne BOST. Dla uświetnienia turnieju odbył się pokaz tańca z ogniem w wykonaniu grup Denerys Flame i Czupakabra. Całą imprezę poprowadził Dj Bałtyk.
        Wydarzenie pod swym patronatem objął Wójt Gminy Turośń Kościelna, Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej, portal Miejskoaktywni.pl oraz Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji.
 
 
 
Widowisko świetlne, zabawy z animatorami, liczne konkursy z nagrodami, niesamowite koncerty i wspaniała zabawa do późnych godzin wieczornych to tylko nieliczne atrakcje, które towarzyszyły mieszkańcom Gminy Turośń Kościelna na niedzielnym „Wakacyjnym Festynie Familijnym”. Impreza została przygotowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej pod patronatem Wójta Gminy Turośń Kościelna przy współorganizacji ze Stowarzyszeniem LGD  N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
  
Pogoda dopisała i na stadionie sportowym Turośni Kościelnej zgromadziła się liczna publiczność. Dzieci wesoło bawiły się na stanowiskach sportowo –rekreacyjnych, miały możliwość puszczania dużych baniek mydlanych oraz pomalowania buźki.
 


 

 
 Jak manna z nieba leciały słodkie cukierki, dzięki uprzejmości Towarzystwa Lotniczego Białystok. Animatorzy zadbali o uśmiechy na twarzach dzieci zabierając je w krainę przygód. Był też konkurs z nagrodami  ufundowanymi przez Stowarzyszenie LGD N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
 


 
 
 Gorącą atmosferę zapewnił zespół JORRGUS, gwiazda muzyki disco polo & dance.
 W dalszej części imprezy odbyła się dyskoteka pod chmurką z  DJ Crazy Brothers, która była finansowana przez Stowarzyszenie LGD N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
 

Gwiazdą wieczoru byli laureaci III Edycji „Must be the music – tylko muzyka” - Najlepszy Przekaz w Mieście. Wydarzenie było współfinansowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej oraz Stowarzyszenie LGD N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.