Poniżej zamieszczamy terminarze zbiórki odpadów w miejscowościach
z terenu Gminy Turośń Kościelna - zbiórka selektywna oraz odpady zmieszane
22 czerwca 2013 roku w Turośni Dolnej odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z uroczystością Jubileuszu 65-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośni Dolnej.
osp220
 
osp420
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji strażaków o godz. 16.00 przy świetlicy w Turośni Dolnej, którą koncelebrował Ksiądz Proboszcz Andrzej Rogoziński. Po zakończonej Mszy Świętej poświęcone zostały samochody pożarnicze jednostek z terenu Gminy Turośń Kościelna.
osp320
Uroczystość zgodnie z ceremoniałem rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości – Naczelnika OSP Turośń Dolna dh Piotra Oniśko.
Zaproszonych gości powitał Wójt Gminy Turośń Kościelna Pan Grzegorz Jakuć, który życzył wszystkim strażakom satysfakcji z pełnienia tej doniosłej społecznej roli.
osp520W uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście:
Pan Mieczysław Kazimierz Baszko – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.
Dh Romuald Wiszniewski – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
Bryg. Kazimierz Kulesza – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku
St. kpt. Andrzej Łęczycki – Zastępca Dowódcy JRG Nr 1 w Białymstoku
Podinspektor Andrzej Porowski – Komendant Komisariatu Policji w Łapach
Kpt. Maurycy Birula – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
Radni Rady Gminy Turośń Kościelna na czele z Panem Bogdanem Mularczykiem – Przewodniczącym Rady Gminy.
osp120
W dalszej części uroczystości, na mocy uchwał Prezydiów Zarządów Oddziału Wojewódzkiego, Powiatowego, Gminnego Związku OSP RP przyznano odznaczenia związkowe wśród których znalazły się, min. Złote, srebrne i brązowe odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa.
osp620
 
osp720
Ochotnicza Straż Pożarna w Turośni Dolnej odznaczona została brązową odznaką honorową Podlaski Krzyż Floriański nadaną przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP oraz medalem za zasługi dla Ojczyzny przyznanym przez Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
Z okazji jubileuszu 65-lecia Ochotnicza Straż Pożarna w Turośni Dolnej otrzymała listy gratulacyjne oraz pamiątki.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Strażacka Orkiestra Dęta z Kolna, natomiast układy taneczno – marszowe do muzyki orkiestry dętej zaprezentowała grupa mażoretek z Kolna.
osp820
20 czerwca 2013r. odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Turośń Kościelna VI Kadencji. Radni po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Turośń Kościelna za 2012r, którą przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dorota Szekalska, podczas głosowania jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Grzegorzowi Jakuciowi.
Radni zgodnie z porządkiem sesji przedstawionym przez Przewodniczącego Rady Bogdana Mularczyka wysłuchali informacji Wójta Grzegorza Jakucia z działalności podejmowanej w okresie miedzysesyjnym , następnie przyjęli uchwały m.in.: o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r.; w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych; w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Barszczówka i Topliec na lata 2013-2020.” – treść pozostałych uchwał zamieszczona jest w BIP-ie.
Radni zgłaszali wiele interpelacji dotyczących naprawy dróg powiatowych na terenie gminy, prosząc Wójta o interwencje w Powiecie Białostockim, a także ustalenia terminu likwidacji mogielnika w Baciutach i zagospodarowania placu przy świetlicy wiejskiej w tej miejscowości.

Wójt Gminy i Przewodniczący Rady wręczyli także list gratulacyjny nowo wybranemu sołtysowi wsi Zalesiany Sebastianowi Rybołowicz , który zapewnił o woli dobrej współpracy z władzami gminy i radnymi.

W drugim semestrze roku szkolnego 2012/2013 w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Turośni Dolnej odbywały się zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dla uczniów kl. I – III, w ramach programu edukacyjnego "Ratujemy i uczymy ratować".


Warsztaty swym zakresem obejmowały zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne. Zajęcia były skoncentrowane wokół tematów: bezpieczeństwo, sprawdzanie przytomności, wzywanie pomocy, sprawdzanie oddechu, układane nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej, oddechy ratownicze i uciskanie klatki piersiowej, łańcuch przeżycia.


Uczniowie podczas zajęć praktycznych trenowali na manekinach "Little Anne", pozyskanych od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas zajęć wykazywali się odpowiedzialnością, pomysłowością, dobrze współpracowali w grupie i z niezwykłym zrozumieniem podeszli do tak trudnego, ważnego zadania, jakim jest ratowanie ludzkiego życia.


Na zakończenie cyklu zajęć dn. 11 czerwca 2013r. uczniowie zdali swój pierwszy egzamin z pierwszej pomocy w obecności rodziców i pani dyrektor Ewy Chrabołowskiej. Wszyscy udowodnili, że dużo wiedzą na temat udzielania pierwszej pomocy i potrafią przeprowadzić wszystkie podstawowe czynności ratujące życie.


Małym ratownikom serdecznie gratulujemy!


Zajęcia prowadziły panie: Elżbieta Puścian i Barbara Oniśko.


zawody1220
20 jednostek OSP z gmin: Turośń Kościelna, Łapy i Suraż wzięło udział w rywalizacji sportowej na stadionie miejskim w Łapach. W klasycznych strażackich konkurencjach z ogromnym poświęceniem i zapałem walczyły zarówno drużyny męskie jak i żeńskie.
zawody120
zawody220
zawody420
 
Uczestnicy musieli wykazać swoją sprawność i szybkość w sztafecie pożarniczej z przeszkodami, i ćwiczeniach bojowych
zawody620
zawody720
Najlepszą drużyną strażaków ochotników okazała się jednostka z Zawyk.
Drugie miejsce zajęła jednostka z Chodor, ale nie odebrała nagrody w proteście przeciwko ich zdaniem delikatnie mówiąc niezbyt precyzyjnemu sposobowi sędziowania. Trzecie miejsce zajęła jednostka OSP z Turośni Kościelnej.
zawody1020
zawody1320
 
zawody1520
Klasyfikacja generalna przedstawia się następująco:
Drużyny męskie
1. OSP Zawyki.
2.OSP Chodory.
3. OSP Turośń Kościelna.
4. OSP Łupianka Stara.
5. OSP Borowskie Michały.
6. OSP Suraż.
7. OSP Borowskie Olki.
8. OSP Uhowo.
9. OSP Turośń Dolna.
10. OSP Łapy.
11. OSP Płonka Kościelna.
12. OSP Łapy Dębowina.
13. OSP Iwanówka.
Drużyny kobiece
1. OSP Zawyki.
2. OSP Iwanówka.
3. OSP Suraż.
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
1. OSP Iwanówka.
2. OSP Borowskie Michały.
3. OSP Borowskie Olki.
zawody1620
zawody1720
 
Wójt gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć ufundował jednostkom OSP z gminy cenne nagrody , które na pewno przydadzą się w codziennej niełatwej pracy. Są to prostowniki z rozruchem, zestawy kluczy naprawczych , czy kosy spalinowe.
zawody1420
Jak co roku po zawodach nawiązały się nowe kontakty między strażakami ochotnikami , bo jak sami mówią nie wynik jest tu najważniejszy, a okazja do wspólnego spotkania i dobrej zabawy.
zawody920
 
 
zawody1820
zawody1920
zawody2020

Obwieszczenie Nr AR.6740.03.7.2013 Starosty Powiatu Białostockiego

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy CHODORY-1.doc)Obwieszczenie[ ]
dk2013220
 
 
dk2013320
Pochmurne niebo nie odstraszyło miłośników koni z Podlasia i nie tylko. Tysiące osób w niedzielę 09.06.2013r. odwiedziło Majątek Howieny. Dzień Konia zorganizowała Gmina Turośń Kościelna i Gminny Ośrodek Kultury. Hodowcy i miłośnicy tych pięknych zwierząt wspólne spotkanie zaczęli od mszy św. której przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Rogoziński z parafii w Turośni Kościelnej. Wierni modlili się za wszystkich hodowców koni a także o dobrą pogodę, bo niebo co jakiś czas zasłaniały ciężkie deszczowe chmury z których dość mocno padało.
dk2013420
 
 
dk2013520
Po nabożeństwie zaczęły się pierwsze konkurencje.   
 dk2013620
 
 
dk2013720
Hodowcy koni z całego województwa podlaskiego rywalizowali w kategoriach: źrebiąt rocznych i dwuletnich wyłaniając najlepsze konie w typie i pokroju na Ogólnopolski Championat Młodzieżowy Rasy Polski Koń Zimnokrwisty w Kętrzynie.
dk2013820
 
 
dk2013920
Nagrody i dyplomy da najlepszych hodowców wręczali: Wicestarosta Starosta Powiatu Białostockiego Jolanta Den i Skarbnik Maria Borodziuk, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko, Wójt Gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć, Radna Sejmiku Daria Sapińska, w imieniu Prezydenta Białegostoku Dyrektor Gabinetu Waldemar Pawłowski i w imieniu Wojewody Podlaskiego Dyrektor Generalna Ewa Wojewódko.
dk20131020
 
 
dk20131120
 
dk20131220
Oprócz rywalizacji hodowców koni można było podziwiać pokazy Szwadronu Kawalerii 10-tego Pułku Ułanów Litewskich i wyścigi zaprzęgów konnych. Brawurowy pokaz kawalerzystów obficie był nagradzany brawami, bo i popisy były wyborne. Wszystkim bardzo podobało się ciągnięcie ułana po trawie przez galopującego konia.
 dk20131320
 
 
dk20131420
 
 
dk20131520
 
dk20131620
 
dk20131720
 
dk20131820
 Oprócz zawodów, były także występy artystyczne zespołów folklorystycznych i estradowych.
 dk20131920
Gwiazdą wieczoru był Kabaret Koń Polski i recital Marka Majewskiego.
dk20132020
 
 
dk2013420 2
 
dk2013120 2
 
dk2013120
 Imprezę zakończył koncert zespołu Folk Brothers.
 
tenis720
Ponad trzydzieścioro dzieci przyszło w sobotę na kort w Turośni Kościelnej popatrzeć jak w tenisa grają profesjonaliści. To pierwsze takie spotkanie na korcie ale nie ostatnie.
tenis220
Zajęcia z trenerami, zorganizowała gmina Turośń Kościelna w ramach nowego projektu skierowanego do dzieci.
„ Chcemy stworzyć uczniom z naszej gminy okazję do zainteresowania się tym pięknym sportem. Mam nadzieję, że chętnych nie zabraknie. Z funduszu do walki z alkoholizmem opłacamy trenera i dlatego dla naszych dzieci zajęcia są bezpłatne. Wystarczy tylko zapisać się u nauczycieli w-f .” – mówi pomysłodawca akcji wójt Grzegorz Jakuć.
 
tenis520
 
tenis120
Zajęcia mają się odbywać co najmniej raz w tygodniu. Młodzież pozna podstawy gry, dowie się jak należy dobrać odpowiednią rakietę , piłkę i buty. Zajęcia będzie prowadził Pan Andrzej Sienkiewicz, który jak sam mówi też kiedyś zupełnie przypadkiem zetknął się z tym sportem, a teraz jest jego sposobem na życie. Nie wykluczone, że treningi będą trwały nie tylko w sezonie letnim, ale także zimą w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej.
tenis320
 
 
tenis620