Informacja o zakończeniu
IV Finał Festiwalu Sztuk Bożonarodzeniowych
 Zorganizowanego przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Niewodnicy Kościelnej
pod patronatem:
 Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego;
Księdza Andrzeja Sadowskiego Proboszcza Parafii Św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej;
Pana Jarosława Zielińskiego Posła na sejm RP;
Pana Jerzego Kiszkiela Kuratora Oświaty w Białymstoku;
Pana Grzegorza Jakucia Wójta Gminy Turośń Kościelna;
Pana Witolda Karczewskiego Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej;
Pana Józefa Modzelewskiego Prezesa Narodowego Banku Polskiego;
Pana Leszka Czecha Komendant Podlaskiej Straży Granicznej;
Pana Adama Wińskiego Dyrektor PEFRON w Białymstoku
Pana Zdzisława Narela Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Niewodnicy
Finał konkursu festiwalu odbył się 17 stycznia 2013 roku w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych przyjechali do nas uczniowie wraz z nauczycielami z wielu szkół podstawowych województwa podlaskiego i Polski (np. Szkoła Podstawowa w Chełmie)
Przez kilka godzin – wśród bożonarodzeniowych dekoracji – widzowie wysłuchiwali się w pięknie wyśpiewane polskie kolędy oraz recytacje utworów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

Łącznie w eliminacjach i finale Festiwalu, wzięło udział około 2 tysięcy uczniów z ponad 85 szkół całego województwa oraz Polski.

festiwal niewodnica420

festiwal niewodnica120

festiwal niewodnica220

festiwal niewodnica320

NABÓR DO ROBÓT PUBLICZNYCH

- zgłoszenia do 20 lutego 2013 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Scan 400.PDF)Ogłoszenie o naborze[ ]

 gmina

 

Gmina Turośń Kościelna i Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy, jako jedyni z województwa podlaskiego nominowani przez Fundację Batorego do nagrody Super Samorząd 2012, przyznawanej za skuteczną współpracę mieszkańców i władz lokalnych.
Nagrodzie patronuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.
To wynik między innymi udziału w ogólnopolskiej akcji Masz Głos, Masz Wybór. Zainaugurowano ją w 2002 roku, objęła 600 gmin w Polsce. W akcję zaangażowało się 1350 organizacji i grup nieformalnych, a jej uczestnicy zorganizowali ok. 1050 debat z władzami, w których uczestniczyło ok. 40 tys. osób.
Gala wręczenia nagród odbędzie się 22 lutego 2013 roku w Pałacu Prezydenckim.
 

 

31 stycznia 2013r. koordynatorka ogólnopolskiej akcji Masz Głos Masz Wybór Pani Iwona Ciećwierz wizytowała Gminę Turośń Kościelan. Odwiedziła między innymi Niepubliczną Szkołę Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej, Lapidarium , kościół św. Antoniego, świetlicę w Niewodnicy Koryckiej, OSP Niewodnica Korycka, Gospodarstwo Agroturystyczne Majątek Howieny, spotkała się z wójtem gminy Panem Grzegorzem Jakuciem, uczestniczyła także w posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy.

Bardzo mi się podoba to wszystko co tu dziś widziałam. Czuć tę współpracę Stowarzyszenia Przyjaciół Niewodnicy i Gminy Turośń Kościelna. Dzisiejszy przyjazd pokazuje , że wspólne działania mają sens. Tu w gminie widać , że ludzie się znają i chcą razem zmieniać miejsce swojego życia na coraz lepsze i przyjaźniejsze. Bardzo mi się tez podoba wasza gminna gazetka „Nowiny Naszej Gminy” i długo musiała bym jeszcze wymieniać wszystko to co zrobiło dziś na mnie piorunujące wrażenie – mówi Iwona Ciećwierz koordynatorka akcji Masz Głos Masz Wybór.

 

nominacja
 
 
nominacja1
 
nominacja2

Obwieszczenie Nr DIS.III.7440.1.3.2012

Marszałka Województwa Podlaskiego

z dnia 22 stycznia 2013 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Scan 391.PDF)Obwieszczenie[ ]
Wójt Gminy Turośń Kościelna
ogłasza nabór na wolne stanowisko informatyka
w wymiarze 1/2 etatu
w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna

ULOTKA INFORMACYJNA ISR 2013

Do konkursu można zgłaszać inicjatywy na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego, edukacyjne, sportowe, z zakresu polityki społecznej, jak również te na rzecz ochrony środowiska. Zgłoszenia można nadsyłać do 22 marca tego roku. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie www.wojewodapodlaski.pl (w zakładce Inicjatywa Społeczna) i wysłać go na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Trwa nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w ROPS
Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/263/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 października 2012 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku”:
 
 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach Komisji Konkursowych. W wyniku naboru zostaną wyłonieni przedstawiciele III sektora do prac Komisji Konkursowych:
- w sferze pomocy społecznej,
- w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Wybrany kandydat nie może reprezentować organizacji pozarządowej biorącej udział w danym otwartym konkursie ofert.
Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 Komisje Konkursowe i tryb ich pracy:
  1. Do oceny formalno-prawnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie powołuje się Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Komisję Konkursową.
  2. Szczegółowy zakres zadań Komisji określany jest w drodze uchwały o powołaniu Komisji.
  3. Komisja Konkursowa zbiera się w wyznaczonym dniu w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.
  4. Członkowie Komisji Konkursowej przed przystąpieniem do oceny składają oświadczenia o bezstronności do protokołu komisji. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na brak bezstronności lub interesowności członka Komisji Konkursowej podlega on wyłączeniu w stosunku do oferty, wobec której dane okoliczności wystąpiły.
  5. Komisja dokonuje oceny formalno-prawnej ofert, a w szczególności sprawdza ich zgodność i ich treść z wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6, poz. 25).
Termin zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej upływa z dniem 25 stycznia 2012 r. Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji/podmiotu zgłaszającego) należy przesłać do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku  na nr fax: 85 7447137.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej:
http://www.rops-bialystok.pl/2,4777,nabor-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej-w-2013-r-..html
 
lodowisko1lodowisko2
Od dnia 21 stycznia 2013 r. przy Zespole Szkół w Turośni Kościelnej zostanie otwarte lodowisko.
Zajęcia na lodowisku będą odbywały się :
- od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00 - 19.00,
- soboty i niedziele w godzinach 14.00 - 17.00.
Lodowisko w porze wieczornej będzie oświetlone i zagwarantowana będzie dobra muzyka, a opiekę sprawować będą nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej.
Istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia łyżew.
 
Zapraszamy uczniów i wszystkich chętnych, pragnących miło spędzić czas na świeżym powietrzu.
Dnia 12.01.2013 w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Turośni Dolnej odbyła się Zabawa Karnawałowa. Rodzice naszych uczniów, ich dziadkowie i babcie oraz nasi przyszli i byli uczniowie odwiedzili w ten dzień naszą szkołę.
Dzieci z oddziału przedszkolnego powitały gości wierszami dla Babć i Dziadków z okazji zbliżającego się ich Święta. Następnie uczniowie klas starszych zaprezentowali inscenizację pt. „Śpiąca królewna”, w której mogli pochwalić się talentami aktorskimi. Piękne dekoracje wykonane przez nauczycieli i uczniów sprawiły, że tego dnia wszyscy czuli się jak na balu w pałacu królewskim. Całą zabawę uatrakcyjniły występy taneczne naszych uczennic oraz zabawy i konkursy prowadzone przez nauczycielki. Do wspólnych zabaw włączyli się również nasi goście.
Dziękujemy bardzo wszystkim tym, którzy swoim zaangażowaniem i obecnością sprawili, ze ta sobota w naszej szkole była wyjątkowa. Zapraszamy za rok.
 
turosn dolna 2012920
turosn dolna 2012120
turosn dolna 2012220
turosn dolna 2012320
turosn dolna 2012420
turosn dolna 2012520
turosn dolna 2012620
turosn dolna 2012720
turosn dolna 2012820

drogi 2012320

Łagodna do tej pory zima sprzyjała bieżącej naprawie dróg gruntowych w gminie Turośń Kościelna. Gmina Turośń Kościelna kupiła ponad 500 ton kruszywa na uzupełnienie ubytków w drogach szutrowych. I choć prace na dobre ruszą wczesną wiosną, to już teraz najgorsze odcinki są poprawiane. Chorągiewki wbite w ziemię wyznaczają pracownikom pas do usypania nowej nawierzchni, dlatego nawet padający lekko śnieg nie przeszkadza w kontynuowaniu napraw.

„Zdajemy sobie sprawę z tego, że zima to nie najlepsza pora do takich prac, ale przez ostatnich kilkanaście dni śnieg się stopił, co umożliwiło nam wjazd ciężkim sprzętem na drogi. Co się da, to naprawiamy już teraz, bo niestety nieutwardzone dojazdy do domów mają to do siebie, że się bardzo szybko niszczą. "- mówi wójt gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć.

Tylko w ostatnich dwóch dniach na drogi szutrowe w gminie wysypano ponad 400 ton kruszywa.

drogi 2012220

drogi 2012420

drogi 2012720

drogi 20121020

drogi 2012820

drogi 20121120