Zmień kontrast

Studium uwarunkowań

Poniżej zamieszczamy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turośń kościelna wraz z załącznikiem graficznym