Zmień kontrast

Studium uwarunkowań

Zmień rozmiar

Poniżej zamieszczamy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turośń kościelna wraz z załącznikiem graficznym