Plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone w 1997 roku: