8 maja br. w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich miało miejsce uroczyste  otwarcie
kolejnej w gminie Turośń Kościelna świetlicy wiejskiej.
 
IMG 7597
 
IMG 8087
 
Na spotkanie przybyło bardzo liczne grono zaproszonych gości począwszy od przedstawiciela
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w osobie Jerzego Leszczyńskiego - Członka
Zarządu Województwa Podlaskiego, poprzez V-ce Przewodniczącego Rady Miasta Białegostoku
Kazimierza Dudzińskiego, rodzinę Edwarda Czajkowskiego, przedstawicieli gminnych władz
samorządowych na czele z Wójtem Gminy Grzegorzem Jakuciem oraz Przewodniczącym Rady
Gminy Sławomirem Kołodko.
 
IMG 8100
 
Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w intencji mieszkańców odprawionej przez
Ks. Proboszcza Andrzeja Sadowskiego.
 
IMG 8096
 
We wstępnym przemówieniu gospodarz gminy Grzegorz Jakuć nawiązał do pozyskanych w latach
2007-2014 przez Gminę Turośń Kościelna funduszy europejskich na realizację obiektów
kulturalnych, infrastruktury i działań społecznych. Wójt w swojej wypowiedzi odniósł się do rocznic
ważnych wydarzeń historycznych, które obchodzimy w 2015 r. na przełomie maja i czerwca:
25-lecie Samorządności, 35-lecie NSZZ "Solidarność", 70-lecie zakończenia II Wojny Światowej.
 
                                       IMG 8123
 
W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich można było zobaczyć specjalnie przygotowaną
na tę okazję wystawę prezentującą wykorzystane fundusze europejskie na działalność społeczno-
kulturalną.
 
IMG 8204
 
IMG 8208
 
Ważnym elementem wydarzenia było poświęcenie i odsłonięcie tablicy pamięci Edwarda
Czajkowskiego mieszkańca wsi Barszczówka ur. 1920 r., członka Armii Krajowej ps. "Huragan",
skazanego w 1947 roku przez WSR w Białymstoku na karę śmierci. Odsłonięcia tablicy
dokonał Wójt Grzegorz Jakuć oraz Wacław Dudziński.
 
IMG 8130
 
                                      IMG 8187
 
Członek Zarząd Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński wręczył Wójtowi upominek,
a ponadto podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania obiektu.W imieniu
Zarządu Województwa Podlaskiego życzył mieszkańcom, aby oddana do użytku inwestycja
stała się centrum kultury  i miejscem integracji lokalnej społeczności.
 
IMG 8136
 
IMG 8162
 
Do tragicznych losów Edwarda Czajkowskiego nawiązał swoją wypowiedź również V-ce Przewodniczący
Rady Miasta Białegostoku Kazimierz Dudziński.
 
                                                  IMG 8144
 
Słowa podziękowania dla władz samorządowych skierował sołtys wsi Barszczówka Krzysztof Rygorczuk.
 
                                                   IMG 8148
 
Po odsłonięciu pamiątkowej tablicy nastąpiło przecięcie wstęgi i poświęcenie budynku oraz tablicy. 
 
IMG 8153
 
IMG 8155
 
IMG 8175
 
IMG 8170
 
W krótkiej prelekcji sylwetkę Edwarda Czajkowskiego żołnierza niepodległościowego podziemia
zbrojnego na tle rysu historycznego przybliżył Henryk Zdanowicz.
 
                                             IMG 8194
 
Po poświęceniu  można już było oficjalnie przekroczyć wszystkie progi nowej świetlicy. W jednej
z sal na dzieci czekało mnóstwo  atrakcji: gry, zabawy, słodki poczęstunek.
 
IMG 8214
 
IMG 8216