sesjaXXX220

 

sesjaXXX320

23 stycznia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej odbyła się pierwsza w tym roku sesja. Radni po wysłuchaniu sprawozdania Wójta Gminy Grzegorza Jakucia z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym, przyjęli między innymi : Uchwałę odrzucającą zmiany taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Turośń Kościelna, Uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna narok 2014, Uchwałę w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2014 – 2029, Uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe, zasiłki okresowe i dożywianie ze środków pomocy społecznej, Uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego – świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

sesjaXXX120

Ponadto radni i sołtysi wysłuchali krótkiej prelekcji naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Białostockiej Komendy Miejskiej na temat bezpieczeństwa na drogach.

sesjaXXX420

W wolnych wnioskach radni zgłosili potrzebę dalszego kontynuowania doświetlania ulic na terenie Gminy i interwencji Wójta w Powiatowym Zarządzie Dróg dotyczącej lepszego odśnieżania dróg powiatowych.

sesjaXXX 1120