Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej jest samorządową instytucją kultury nastawioną na animację środowiska lokalnego i edukacją kulturalną. Jego wielokulturowa działalność ma na celu dotarcie do jak największej grupy odbiorców i zaangażowanie ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Wraz z samorządem gminnym oraz we współpracy ze środowiskiem lokalnym podejmujemy zadania mające na celu zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy. Przez Gminny Ośrodek Kultury promujemy i reklamujemy gminę. Organizujemy imprezy kulturalne oraz działamy na rzecz rozwoju regionu.

W ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej funkcjonuje jedna biblioteka publiczna – Gminna Biblioteka Publiczna mieszcząca się w Dworku Myśliwskim z 2 poł. XVIII w. oraz jej Filia w Turośni Dolnej.

Dzięki działalności pracowników GOK – u oraz aktywnej społeczności lokalnej Gminny Ośrodek Kultury rozwija, tworzy i przekazuje wartości będące świadectwem autentycznego życia kulturowego. Uczy wrażliwości na piękno, udostępnia wiedzę o sztuce, uczy jej rozumienia i właściwego odbioru. Rozwija zainteresowania amatorską twórczością artystyczną oraz zapewnia opiekę nad twórcami sztuki ludowej i folkloru z terenu gminy.

Miłośnikom integracji na świeżym powietrzu i entuzjastom radosnych form spędzania wolnego czasu, Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej zapewnia szereg imprez sportowo – rekreacyjnych odbywających się na terenie gminy.