10 listopada br. edukatorzy z Muzeum Wojska w Białymstoku prowadzili w klasach gimnazjalnych
Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej warsztaty historyczne przybliżające temat zsyłek na Sybir, które
miały miejsce podczas II wojny światowej. Wydarzenie zostało współorganizowane przez Gminny
Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej oraz Muzeum Wojska w Białymstoku w ramach projektu 
„Dar pamięci. Wystawa i warsztaty historyczne dla młodzieży w województwie podlaskim”,
współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
IMG 1485
 
Warsztatom towarzyszyła wystawa objazdowa „Dar pamięci” prezentująca wspomnienia i pamiątki
byłych Sybiraków, którą można oglądać w ZS w Turośni Kościelnej do 15.11.2015 r. Celem podjętych
działań było ukazanie losów młodych ludzi, rówieśników dzisiejszej młodzieży, którzy przeszło 70 lat
temu zmuszeni zostali do opuszczenia swojej ojczyzny. Poprzez wspomnienia, pamiątki i dokumenty
pochodzące odbyłych Sybiraków,uczestnicy warsztatów doświadczyli skrawka życia swoich dziadków.
Jest to ważny element edukacji regionalnej zważywszy na fakt, jak wielu mieszkańców Podlasia podczas
II wojny światowej wywieziono na Sybir. 
 
IMG 1492
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego