Gminne obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się we wtorek o godz. 11:40 rano
zbiórką pocztów sztandarowych przed kościołem pw.  Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej. Tak, jak co roku
część oficjalną poprzedziła uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny, sprawowana przez ks. proboszcza
Andrzeja Rogozińskiego.
 
IMG 2973
 
IMG 2979
 
Dalsza uroczystość miała miejsce przy obelisku Jana Pawła II.
 
IMG 2983
 
Z udziałem mieszkańców, kombatantów, przedstawicieli samorządu, przedstawicieli placówek oświatowych,
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz harcerzy złożono kwiaty i zapalono znicze.
 
 
IMG 3018
 
IMG 3021
 
IMG 3024
 
IMG 3026
 
IMG 3034
 
IMG 3037
 
IMG 3040
 
IMG 3045
 
IMG 3048
 
3 Maja, to dzień szczególny w naszej historii, w historii Polski.  Niech w tak ważnym jak teraz momencie, ten
dzień przypomina nam o roli Polski i Polaków nie tylko w historii, ale i we współczesnym świecie  – mówił wójt
Gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć przypominając najważniejsze założenia zawarte w preambule
Konstytucji 3 Maja.
 
IMG 2996
 
IMG 2989
 
Odrobina historii  …
 
 
Konstytucja jest najważniejszym z aktów prawnych obowiązujących w państwie.  Jest to akt o szczególnym
znaczeniu określający zasady działania wszystkich organów państwa, ich wzajemne relacje oraz prawa i
obowiązki obywateli.  Określa się ją mianem ustawy zasadniczej.
 
 
 
Dawne polskie konstytucje
 
 
Konstytucja 3 maja (3.05.1791) -  pierwsza konstytucja w Europie i druga na świecie (pierwszą była
Konstytucja Stanów Zjednoczonych). Konstytucja 3 Maja obowiązywała do roku 1795.
 
 
 
Konstytucja marcowa (17.03.1921) - uchwalona po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Obowiązywała do
23 kwietnia 1935 r.
 
 
 
Konstytucja kwietniowa (23.04.1935) - ustawa zasadnicza Rzeczypospolitej Polskiej  okresu międzywojennego.
 
 
 
Konstytucja PRL - polska konstytucja uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 22 lipca 1952 r.
 
 
 
Współcześnie obowiązująca
 
 
Uchwalona 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe Rzeczypospolitej. Zatwierdzona w
ogólnonarodowym  referendum  25 maja tegoż roku.