Przypominamy, że od 08.08.2016 r. do 22.08.2016 r. jest przerwa w zajęciach świetlicowych w:
- świetlicy w Niewodnicy Koryckiej
- świetlicy w Turośni Dolnej
- świetlicy w Barszczówce
Od 23.08.2016 r. kontynuacja zajęć w świetlicach.
Od września nowy harmonogram zajęć, informacje wkrótce.