Turośń Kościelna, dn. 06.08.2015 r.

                        WAKACJE W BIBLIOTECE

                                  GOK TK na wakacje

28 czerwca 2015 r. zespół Pop Rock Band Akustyczny działający przy Gminnym Ośrodku Kultury wystąpił
podczas XV Festynu "Grodzisko" w Surażu. 
 
IMG 20150628 20093
25 czerwca 2015 r.  w Niewodnicy Kościelnej odbył się koncert Eleny Rutkowskiej wraz z zespołem
Cygańskie czary w ramach inicjatywy pn. „Muzyczne utwory na letnie wieczory”.  Wydarzenie zostało
zorganizowane przez Wójta Gminy Turośń Kościelna, Gminny Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Przyjaciół
Niewodnicy oraz Państwa Zinaidę i Jana Kazberuków.
 
 DSC0610
 
DSC05155
 
 DSC0605
 
DSC05153
 
 DSC0599
7 czerwca br. w niewodnickiej świetlicy  gościliśmy Profesora Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku
Pana Krzysztofa Szymańskiego. Było to drugie spotkanie z serii: ”Uniwersytet idzie do nas” (pierwsze miało
miejsce 17 maja na kamusie UwB).
 
IMG 9380
 
IMG 9381
 
IMG 9383
 
IMG 9390
 
Tematyką niedzielnego spotkania były opowieści o własnościach czasu i przestrzeni. W obrazowy sposób,
pn. „Bajka o….” wybitny Profesor  przedstawił  teorię względności, omówił dylatację czasu oraz opowiedział
o względność równoczesności i stałości prędkości i światła. I co ważne zachęcił do studiowania nauk ścisłych.
 
IMG 9392
 
IMG 9394
 
IMG 9397
 
IMG 9398
 
IMG 9399
 
IMG 9401
Miniona sobota 6 czerwca była dniem szczególnym dla samorządu Gminy Turośń Kościelna.
Do wspólnego świętowania  25. – lecia samorządności zaproszono radnych gminy wszystkich
VII kadencji począwszy od 1990 roku, pracowników urzędu, sołtysów obecnej kadencji, a także
mieszkańców gminy, którzy w aktywny sposób poprzez swoją działalność mieli wpływ na rozwój
gminy. W większości były to osoby zaangażowane w pracach rady gminy, niektórzy  z nich poprzez
wiele kadencji. Swoją obecnością zaszczycił samorządowców Pan Poseł Krzysztof Jurgiel oraz
Pan Jarosław Matwiejuk Poseł VI Kadencji.
 
IMG 9129
 
IMG 9130
 
IMG 9127
 
IMG 9128
 
IMG 9132
 
Miniona uroczystość była świętem szczególnym. 25 lat temu, 8 marca 1990 r. Sejm  uchwalił
ustawę o samorządzie gminnym, a potem - w maju odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory
samorządowe. Otworzyło to drogę do tego, by to obywatele sami decydowali o sprawach, które
ich dotyczą. Tak zaczęła odradzać się w Polsce samorządność.
 
Obchody 25.-lecia samorządu rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Trójcy Świętej w Turośni
Kościelnej, którą odprawił  ks. Proboszcz Andrzej Rogoziński.
 
Część oficjalna miała miejsce w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej. Po  powitaniu gości przez
Przewodniczącego Rady Gminy Sławomira Kołodkę rozpoczęto obrady VII Sesji Rady Gminy
Turośń Kościelna.
 
IMG 9155
 
IMG 9139
 
IMG 9144
 
IMG 9164
 
 IMG 9165
 
IMG 9166
 
IMG 9169
 
W pierwszej części posiedzenia Rady Gminy przyjęto sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu
i jednomyślnie udzielono Wójtowi Gminy Grzegorzowi Jakuć absolutorium z tytułu wykonania budżetu
gminy za 2014 r. Z tytułu uzyskanego absolutorium w imieniu Rady Gminy  gratulacje Panu Wójtowi
złożył Przewodniczący Rady.
 
IMG 9171
 
IMG 9180
 
IMG 9182
 
IMG 9183
 
IMG 9184
 
IMG 9185
 
IMG 9188
 
IMG 9190
 
IMG 9193
 
IMG 9196
 
IMG 9198
 
IMG 9206
 
Drugą część uroczystości rozpoczęto akcentem artystycznym uczniów ze Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej przygotowanym pod kierunkiem Pani Haliny Szeklaskiej.
 
IMG 9244
 
IMG 9245
 
IMG 9246
 
IMG 9248
 
IMG 9251
 
IMG 9250
 
IMG 9255
 
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Pan Grzegorz Jakuć. W swojej wypowiedzi gospodarz gminy
podkreślił, iż dzisiejsze spotkanie nie byłoby możliwe w takiej atmosferze, gdyby nie praca,
zaangażowanie wielu osób i ważne wydarzenia, które miały miejsce w historii naszej ojczyzny.
Przypomniał, iż w trakcie 2015 roku obchodzimy nie tylko 25. rocznicę przywrócenia w Polsce
samorządu terytorialnego, ale także rocznice nie mniej ważnych wydarzeń historycznych,
takich jak: 70. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej, 4 czerwca Obchody Dnia Wolności
i Praw Obywatelskich,  35. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Zaznaczył, iż wierzy,
że 25 lat funkcjonowania samorządu gminnego pokazało jak wiele można razem zmienić i zbudować,
a tempo rozwoju współczesnej gospodarki powinno jeszcze bardziej motywować samorządowców
do efektywnego działania przy wykorzystaniu środków unijnych.  Zaznaczył także, że trudno jest
wyobrazić sobie w pełni demokratyczną Polskę bez udanych przemian minionego ćwierćwiecza.
 
IMG 9257
 
IMG 9258
 
IMG 9260
 
Jubileuszowa uroczystość przywołała dyskusję na temat  przyszłości samorządu w Polsce.
Prelekcję pt. „Samorząd terytorialny w Polsce” poprowadził dr Jarosław Matwiejuk specjalista
z zakresu prawa konstytucyjnego.
 
IMG 9268
 
Kolejnym elementem uroczystości była multimedialna prezentacja dokonań samorządowych
i wielkich przemian jakie dokonały się na terenie gminy w czasie tych 25 lat. W komentarzu
do prezentacji gospodarz gminy nawiązał do imponującego dorobku gminy i korzyści płynących
dla mieszkańców. Podkreślił, iż  „upływające 25 lat to doskonała okazja do refleksji nad przeszłością
i tym co udało się osiągnąć. (…) przed nami nowe cele, nowe wyzwania i nowe szanse na rozwój
gminy,które musimy wykorzystać”.
 
IMG 9290
 
IMG 9292
 
Szczególnym elementem uroczystości było wręczenie podziękowań i pamiątkowych statuetek osobom,
które przez 25 lat brały udział w budowaniu samorządu gminnego. Wójt Grzegorz Jakuć,
Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Kołodko oraz Sekretarz Alina Bondar  otworzyli  długą
listę osób uhonorowanych tego dnia.
W pierwszej kolejności podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju gminy i jej mieszkańców
  otrzymał Pan Andrzej Jurczak Wójt Turośni Kościelnej w latach 1990-2010. W dalszej kolejności
podziękowanie otrzymał Wójt Gminy Turośń Kościelna Pan Grzegorz Jakuć(obecny Wójt Gminy
od roku 2010 oraz V-ce Wójt i Radny Gminy w latach 1990-1998).
Następnie kolejno:
Pan Zygmunt Piętka
(Przewodniczący Rady Gminy w latach 1990-1998),
Pani Danuta Łukaszuk
(Przewodnicząca Rady Gminy w latach 1998-2002 i 2006-2010),
Pan Paweł Wenclik
(Przewodniczący Rady Gminy w latach 2002-2006)
Pan Bogdan Mularczyk
(Przewodniczący Rady Gminy w latach 2010-2014).
Podziękowania w postaci listów gratulacyjnych oraz pamiątkowych albumów za pracę i działalność
społeczną skierowano do wszystkich radnych od I do VI kadencji.
 
IMG 9298
 
IMG 9303
 
IMG 9307
 
IMG 9310
 
IMG 9312
 
IMG 9312
 
IMG 9315
 
IMG 9316
 
IMG 9318
 
 IMG 9320
 
IMG 9322
 
IMG 9323
 
IMG 9326
 
IMG 9327
 
IMG 9329
 
IMG 9331
 
IMG 9334
 
IMG 9335
 
IMG 9337
 
IMG 9340
 
IMG 9342
 
IMG 9344
 
IMG 9347
 
IMG 9348
 
IMG 9350
 
IMG 9353
 
IMG 9355
 
IMG 9358
 
IMG 9360
 
Po wręczeniu nagród minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych radnych i sołtysów, którzy pełnili
tę funkcjęw minionych 25 latach.
 
 
Następnie głos zabrał Pan Poseł Krzysztof Jurgiel. W swoim wystąpieniu nawiązał do pozyskiwania
przez władze lokalnych samorządów  środków w nowej perspektywie finansowej (2014-2020).
Gratulował i złożył podziękowania samorządowcom oraz wszystkim mieszkańcom gminy za
codzienną pracę na rzecz umacniania lokalnej wspólnoty.
 
 IMG 9365
 
Następnie głos zabrał Pan Andrzej Jurczak. Podziękował radnym, sołtysom, pracownikom urzędu
za dobrą współpracę oraz życzył zebranym dalszego podejmowania dobrych uchwał na rzecz
społeczeństwa.
 
IMG 9371
 
Uroczystość zakończył Przewodniczący Rady Gminy Pan Sławomir Kołodko zamykając obrady
VII Sesji Rady Gminy Turośń Kościelna.
 
IMG 9218
 
IMG 9224
 
IMG 9213
 
IMG 9277
 
IMG 9279
 
IMG 9280
 
IMG 9294