Powiatowa akcja poszukiwawczo- wywiadowcza
 
"Podwórkowe przypowieści powiatu białostockiego w przysłowiach i powiedzeniach" 
 
 
1. Akcja adresowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych z klas I- II.
 
2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie zebranych przysłów i powiedzeń z terenu swojej gminy z dołączoną kartą    zgłoszenia udziału w akcji, podpisaną przez rodziców lub opiekuna prawnego uczestnika.
 
3. Zebrane materiały mają być zapisane w wersji elektronicznej w dokumencie Word, czcionką 12 i wydrukowane.
 
4. Należy uwzględnić źródło pochodzenia informacji, podać bibliografię (jeśli źródłem jest książka) lub wskazać informatora z którym przeprowadzono rozmowę (imię i nazwisko, wiek, stopień pokrewieństwa z osobą przeprowadzającą wywiad).
 

5. Zebrane i wydrukowane powiedzenia i przysłowia należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Turośni Kościelnej do 25 maja 2016 r.