Z A P R O S Z E N I E

Wójt Gminy Turośń Kościelna serdecznie zaprasza mieszkańców Niewodnicy Kościelnej i Niewodnicy Koryckiej na spotkanie   dyskusyjne dotyczące   zmiany  treści napisu na tablicy pomnika zlokalizowanego w Niewodnicy Kościelnej przy ul. Dąbrowskiego, w związku z ustawą dekomunizacyjną.

Spotkanie odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2018 r.
o godz. 18.00
w świetlicy wiejskiej w Niewodnicy Koryckiej.
                                                   Wójt Gminy

                                                     Grzegorz Jakuć