7 kwietnia 2014 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Turośni Kościelnej odbyło się spotkanie autorskie z Panią Zofią Olek - Redlarską.
 
IMG 0118
 
Uczestniczyły w nim dzieci z klasy I Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej wraz z wychowawczynią Panią Danutą Dryl.
 
IMG 0119
 
W Roku Czytelnika pisarka przybliżyła dzieciom świat książek, a w szczególności poezję na podstawie własnych wierszy.
 
IMG 0123
 
Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze, ponieważ autorka jest osobą nizwykle ciepłą i serdeczną.
 
IMG 0124
 
Dzieci otrzymały również piękne zakładki do książek z rąk Pani Małgorzaty Rokickiej - Szymańskiej - kierownika Biblioteki Powiatowej, które posłużą im w czasie czytania.
 
IMG 0116
 
Na zakończenie pisarka złożyła wszystkim autografy w przyniesionych pamiętnikach i notesach oraz wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie.
 
IMG 0132