znak_zospherb


NUMERY ALARMOWE
 
998 112

Ochotnicza Straż Pożarna
w Borowskich Olkach

Borowskie Olki
18-106 Turośń Kościelna

tel. 085 650 50 39
 

Zarząd OSP

 

Prezes

Grzegorz Matysiuk

Wiceprezes - Naczelnik

Tomasz Komenda

Zastępca Naczelnika

Paweł Komenda

Sekretarz

Jarosław Kleszczewski

Skarbnik

Karol Średziński

Gospodarz

Jakub Komenda

Członek

Lesław Krzysztof Borowski - Beszta

Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący

Dariusz Łapiński

Wiceprzewodniczący

Piotr Olędzki

Sekretarz

Grzegorz Łapiński

Członek

Piotr Kleszczewski

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

borowskieo1

borowskieo2


Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowskich Olkach powstała w dniu 07.03.1968 roku podczas zebrania na temat GRN w Turośni Dolnej w domu Dh Emila Kubali. Przystapiono do zapisywania chętnych oraz wybrania zarządu.

Pierwszy Zarząd OSP w Borowskich Olkach:
Prezes - dh Kubala Szczepan
Naczelnik - dh Komenda Wiktor
Skarbnik - Borowski Antoni
Gospodarz - Borowski Ignacy
Członek - Żakowicz Józef

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący - Borowski - Beszta Lucjan
Członek - Średziński Marian
Członek - Klim Antoni

Juz w 1968 roku druhowie Komenda Jerzy i Beszta-Borowski Jan ukończyli szkolenie na obsługe sprzętu motorowego, które zorganizowane było w WOSP w Ełku:

zdjcie-szkolenie-borowskieolki

zaswiadczenie-borowskiolki


W 1969 roku podczas walnego zebrania podjęto uchwałę o wykopaniu dwóch zbiornikó przeciwpożarowych.

Podczas walnego zebrania w dniu 04.02.1971 roku podjęta została uchwała o rozpoczęciu budowy straznicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowskich Olkach.

Członnkowie - załozyciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowskich Olkach;
Średziński Franciszek
Klim Antoni
Kubala Szczepan
Borowski Antoni
Borowski Piotr
Olkowski Stanisław
Komenda Wiktor
Żakowicz Józef
Klim Jan
Borowski Ignacy
Komenda Jerzy
Średziński Marian
Olkowski Edward
Łapiński Eugeniusz
Komenda Ryszard
Łapiński adam
Lenczewski Wiktor
Średziński Paweł
Borowski-Beszta Waldemar
Borowski-Beszta Zbigniew

Niestety w 1996 roku nastąpiła likwidacja Jednostki OSP Borowskie Olki, a cały sprzęt ruchomy został przekazany do Zarządu Gminnego OSP w Turośni Kościelnej.

Po 12 latach przerwy z inicjatywy mieszkańców wsi Borowskie Olki, Borowskie Wypychy, Borowskie Cibory, Borowskie Żaki powołano stowarzyszenie pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Borowskich Olkach. Zebranie założycielskie odbyło się 11 kwietnia 2008 roku. Powołano nowy zarząd OSP oraz komisję rewizyjną.
Po zarejestrowaniu stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym przystąpiono do uregulowania własności działki i remizy OSP, a także do pozyskania niezbednego sprzętu ppoż.
Z pomoca przyszła Ochotnicza Straż Pożarna w Turośni Dolnej, która przekazała OSP Borowskie Olki motopompę pożarniczą Polonia PO-5 oraz Urząd Gminy Turośń Kościelna, dzięki któremu zakupiono ubrania koszarowe, mundury galowe, węże pożarnicze oraz pozostały sprzęt pożarniczy.
Przystąpiono do remontu remizy OSP. Wszystkie prace remontowe wykonali strażacy ochotnicy, a materiały remontowe zostały zakupione przez Urząd Gminy w Turośni Kościelnej.

budowa 002remont 002

W czerwcu 2009 roku jednostka OSP Borowskie Olki po raz pierwszy wystartowała w Międzygminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych na stadionie sportowym w Turośni Kościelnej.

borowskieo3

zawody osp 011