Zmień kontrast

Ogłoszenie

Zmień rozmiar
OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Turośń Kościelna przypomina, że 15 września b.r. mija termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał. Wpłat można dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy, bezpośrednio w Banku Spółdzielczym Oddział w Turośni Kościelnej, bez ponoszenia opłat za prowizję lub u sołtysa wsi.
Szczegółowe informacje o płatnościach można uzyskać pod nr telefonu 85 715 80 21.

 
Wójt Gminy              
Grzegorz Jakuć