Zmień kontrast

Ogłoszenie Wójt Gminy Turośń Kościelna

           Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że z dniem 1 stycznia 2017r. usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Turośń Kościelna świadczy firma MPO Spółka z o. o. z siedzibą w Białymstoku. Przedsiębiorstwo zostało wybrane w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w którym przedstawiło najkorzystniejszą ofertę.
          Od stycznia 2017 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Wpłat można dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy, bezpośrednio w Banku Spółdzielczym Oddział w Turośni Kościelnej, bez ponoszenia opłat za prowizję lub u sołtysa wsi, w następujących terminach:

 I kwartał - do 15 marca
II kwartał - do 15 maja
       III kwartał - do 15 września
        IV kwartał - do 15 listopada

          Wójt Gminy informuje ponadto, iż w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień odbiór odpadów zmieszanych na terenie Gminy Turośń Kościelna będzie się odbywał dwa razy w miesiącu.
                                         
                                                                                                                                 Wójt Gminy
                                                                                                                             Turośń Kościelna

PSZOK w wigilię

         Urząd Gminy w Turośni Kościelnej informuje, że w dniu 24 grudnia 2016 r. Punkt Selektywnej Zbórki  Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny będzie w godzinach 8.00-12.00.
         Punkt Selektywnej Zbórki  Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w miejscowości Trypucie, na terenie byłego SKR.

Punkt Selektywnej Zbórki Odpadów Komunalnych

Urząd Gminy w Turośni Kościelnej informuje, że w dniu 12 listopada 2016 r. Punkt Selektywnej Zbórki  Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny będzie w godzinach 8.00-14.00.

         Punkt Selektywnej Zbórki  Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w miejscowości Trypucie, na terenie byłego SKR.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Turośń Kościelna przypomina, że 15 września b.r. mija termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał. Wpłat można dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy, bezpośrednio w Banku Spółdzielczym Oddział w Turośni Kościelnej, bez ponoszenia opłat za prowizję lub u sołtysa wsi.
Szczegółowe informacje o płatnościach można uzyskać pod nr telefonu 85 715 80 21.

 
Wójt Gminy              
Grzegorz Jakuć