Zmień kontrast

Zmień rozmiar

Budowa świetlicy wiejskiej w Barszczówce wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.