Zmień kontrast

Dostawa paliw płynnych dla Gminy Turośń Kościelna w 2015 r.

Dostawa paliw płynnych dla Gminy Turośń Kościelna w 2015 r.

Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury sieciowej na cele realizacji projektu - "Internet w Twoim zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim"

Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury sieciowej na cele realizacji projektu - "Internet w Twoim zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim"

Modernizacja instalacji c.w.u. i c.o. w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Turośń Kościelna

Modernizacja instalacji c.w.u. i c.o. w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Turośń Kościelna