Zmień kontrast

Zakup i instalacja kolektorów słonecznych celem poprawy stanu środowiska poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Turośń Kościelna

Zakup i instalacja kolektorów słonecznych celem poprawy stanu środowiska poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Turośń Kościelna

SUKCESYWNA DOSTAWA ŻWIRU PRZEZNACZONEGO NA REMONT DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

Sukcesywna dostawa żwiru przeznaczonego na remont dróg gruntowych na terenie Gminy Turośń Kościelna.

Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Turośń Kościelna poprzez poprawę połączenia drogi gminnej nr 106687B i powiatowej nr 1545B z drogą wojewódzką nr 678

Rozwój  spójnej,  funkcjonalnej  i  efektywnej  sieci  dróg publicznych  w  Gminie  Turośń  Kościelna  poprzez poprawę połączenia  drogi  gminnej  nr  106687B  i  powiatowej  nr  1545B z  drogą  wojewódzką  nr  678

DOKUMENTACJA  PRZETARGOWA