Zmień kontrast

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa paliw płynnych dla Gminy Turośń Kościelna na rok 2013.

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków należących do Gminy Turośń Kościelna

Dostawa  energii  elektrycznej  na  potrzeby  oświetlenia ulicznego  i  budynków  należących  do  Gminy  Turośń  Kościelna