Obwieszczenie WOOŚ.4210.18.2016.DK Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 6 lutego 2017 r.