Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turośń Kościelna"
Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie 22.03.2016.pdf)Ogłoszenie.pdf[ ]