Obwieszczenie AB-I.7820.3.3.2016.ŁM Wojewody Podlaskiego z dnia 25 stycznia 2017 r.