Obwieszczenie AB-I.7820.3.3.2016.ŁM Wojewody Podlaskiego z dnia 28 marca 2017 r.