Obwieszczenie Nr BZP.6733.4.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 06.06.2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii energetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV oraz stacji transformatorowej kontenerowej SN/nN.