Obwieszczenie Nr BZP.6733.8.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 09.06.2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu średniego ciśnienia do 0,5Mpa.