Obwieszczenie Nr BZP.6733.6.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 24.06.2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej oraz rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tołczach.